Togbilletter og DSB

Togrejser og pladsbilletter i Danmark og til udlandet kan bestilles online via www.dsb.dk eller www.rejseplanen.dk og betales med AU-kreditkort.

Når du køber togbilletter, anbefaler AU, at du køber Orange Fri billetter på alle strækninger. Billettypen har åbenlyse fordele:

 • De er billigere end de rabatter, man kan opnå med Rejsekort og gennem DSB Erhverv
 • De kan benyttes i den normale myldretid
 • De er billigst på alle strækninger i landet
 • Oftest er de tilgængelige helt op til samme dag, du skal rejse
 • Billetten kan ændres indtil 30 min før afgang – tidspunkt fremgår af billetten

Husk at købe ekstra billet til bus og lokalbane

Du skal dog være opmærksom på, at Orange Fri billetter ikke gælder ved tilslutningsrejser med bus, lokal- og letbane. Hvis du skal videre fra din destination med et lokalt transportmiddel, skal du altså købe en separat billet til dette.

Rejsekort

 • Rejsekort Erhverv

  • Rejsekort Erhverv
   Rejsekort Erhverv er et rejsekort, som organisationen ejer og låner ud til sine medarbejdere til rejser med bus, tog eller metro.

  • Fordele ved Rejsekort Erhverv

  • Hvad koster det at få et Rejsekort Erhverv?

   • Hvad koster det at få et Rejsekort Erhverv?

    Et kort koster 50 kr., og har en gyldighed på 5 år

    Kortet er tilknyttet en obligatorisk og automatisk tank-op aftale, så kortet ikke løber tør for penge. Kortet tankes op når det kommer under 200 kr.

    Tank-op aftalen er på 1.000 kr. pr. kort, og der kan max. optankes 6 gange om dagen

    Tank-op aftalen afregnes via elektronisk faktura


  • Hvordan kommer du/I i gang med Rejsekort Erhverv?

   • Hvordan kommer du/I i gang med Rejsekort Erhverv?

    Der indgås en rammeaftale med et trafikselskab via hjemmesiden www.rejsekort.dk/erhverv.

    Eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med indgåelse af aftalen, har vi forsøgt at tage højde for i vejledningen.

    Aftalen indgås med decentral AU enhed - det vil sige, at der skal indgås en rammeaftale pr. kombination CVR nr. + EAN nummer.

    Der kan bestilles flere kort under samme rammeaftale (Umiddelbart ingen max. antal)

    Bemærk at leveringstiden for kort er på 3-4 uger. Det er muligt at bestille et større antal kort, og kun bede om levering af et mindre antal. Derved er kortene produceret, og levering af efterfølgende kort fra "depotet" vil kunne ske inden for et par dage. Man betaler kun for det antal kort man får leveret. Det vil sige, at der betales ikke for "depot-kortene".

  • Hvordan spærrer du et Rejsekort Erhverv?


   • Hvordan spærrer du et Rejsekort Erhverv

    Ring 7011-3333 og oplys Rejsekort-nummer

    Kender du ikke Rejsekort-nummer skal kontaktpersonen i din enhed adviseres. Kontaktpersonen kan oplyse Rejsekort-nummer eller bistår med at spærre kort via opkald til kundecenter / Erhvervskonsulent.

 • Rejsekort Privat

  • Rejsekort Privat

   Anvender medarbejderen sit private rejsekort til tjenesterejser, er der følgende ulemper:

   - Der opnås ikke samme rabat som ved Rejsekort Erhverv
   - Øget administration i forbindelse med refusion af det private udlæg.

   AU kreditkort må ikke tilknyttes Rejsekort Privat.


Billetter i DSB APP

DSB APP kan kun downloades til iPhone og Android. Du kan betale med AU-kreditkort i DSB APP.

VejledningerDokumentation for køb i DSB APP
Købet af enkeltbilletter og pladsbilletter dokumenteres via screen dumps af for- og bagsiden af billetterne. Dokumentationen vedhæftes ved afregningen i RejsUd.

DSB's Erhvervsportal - køb via faktura

AU anbefaler at der købes DSB Orange Fri, da der her opnås størst rabatter

Hvis man der i mod ønsker at købe på faktura, hvor man kan opnår 20 % på rejser over Storebælt, skal man kontakte Merete Müermann Frandsen - Kreditorgruppen - på mail: merete.muermann.frandsen@au.dk.

Togrejser fra Danmark til udlandet

Togrejser og pladsbilletter i Danmark og til udlandet kan bestilles via:

Billetterne kan betales med AU-kreditkort.

Togrejser i udlandet

Togrejser i udlandet bestilles via CWT, men vær opmærksom på følgende:

 • Ved køb af togbilletter hos CWT, skal bestillingen være CWT i hænde senest 3 hverdage før togafgang.
 • Ved ændringer og refunderinger af togbilletter skal CWT have den fysiske togbillet ”i hånden”, før en ændring eller refundering kan finde sted.
 • CWT anbefaler i så fald, at togbilletter med en værdi på mere end 1.000 kr. fremsendes som anbefalet post, og årsagen til dette er, at vi desværre har oplevet at især klippekort forsvandt i posten.
 • Der skal betales bestillingsgebyrtil CWTCWT's kontaktoplysninger:

Ringer du til CWT uden for åbningstid, skal du betale et gebyr pr. opkald.

Rabat på togrejser

 • Orange Fri- størst rabat og billet er ændringsbar
 • DSB Erhvervsportal- kun 20% rabat på rejser over Storebælt
 • Rejsekort- differienteret rabat