Rejsekort

Rejsekort Erhverv

Rejsekort Erhverv er et rejsekort, som AU ejer og låner ud til sine medarbejdere til rejser med bus, tog eller metro.

Fordele ved Rejsekort Erhverv

 • Ét kort til alle rejser med tog, bus og metro i hele Danmark.
 • Ét kort som kan deles mellem medarbejderne og medbringe op til 29 personer
 • Giver adgang til rabatter
 • Afskaffer private udlæg og minimerer administration ved tjenesterejser
 • Månedlig rejse og forbrugshistorik

Hvad koster det at få et Rejsekort Erhverv?

 • Et kort koster 50 kr., og har en gyldighed på 5 år
 • Kortet er tilknyttet en obligatorisk og automatisk tank-op aftale, så kortet ikke løber tør for penge. Kortet tankes op når det kommer under 200 kr.
 • Tank-op aftalen er på 1.000 kr. pr. kort, og der kan max. optankes 6 gange om dagen
 • Tank-op aftalen afregnes via elektronisk faktura

Hvordan kommer du/I i gang med Rejsekort Erhverv?

 • Der indgås en rammeaftale med et trafikselskab via hjemmesiden www.rejsekort.dk/erhverv.
 • Eventuelle spørgsmål i forbindelse med indgåelse af aftalen, kan du få hjælp til i vejledningen.
 • Aftalen indgås med decentral AU enhed - det vil sige, at der skal indgås en rammeaftale pr. kombination CVR nr. + EAN nummer.
 • Der kan bestilles flere kort under samme rammeaftale (Umiddelbart ingen max. antal)
 • Bemærk at leveringstiden for kort er på 3-4 uger.
 • Det er muligt at bestille et større antal kort, og kun bede om levering af et mindre antal. Derved er kortene produceret, og levering af efterfølgende kort fra "depotet" vil kunne ske inden for et par dage. Man betaler kun for det antal kort man får leveret. Det vil sige, at der betales ikke for "depot-kortene".

Hvordan spærrer du et Rejsekort Erhverv?

 • Ring 7011-3333 og oplys Rejsekort-nummer
 • Kender du ikke Rejsekort-nummer, skal kontaktpersonen i din enhed adviseres. Kontaktpersonen kan oplyse Rejsekort-nummer eller bistår med at spærre kort via opkald til kundecenter / Erhvervskonsulent.

Rejsekort Privat

Har du et privat rejsekort, kan dette også benyttes til tjenesterejser. Når du afregner, skal du blot vedlægge dokumentation for rejsen fra Rejsekort.dk.

Bemærk: AU kreditkort må ikke tilknyttes et privat rejsekort.