• Salgsfakturaer og Indbetalinger

Opret en salgsfaktura

Skal du have oprettet en debitor eller en sælgerkode sker dette ved at udfylde blanketten for debitoroprettelse.

Hvis du skal have faktureret en kunde, skal du eller din forretningscontroller/ projektøkonom udfylde enten fakturablanketten eller fakturaskema.
Et af skemaerne skal kun udfyldes, hvis du ønsker Regnskab - debitorgruppen skal taste fakturaen.

Når mailen sendes til Regnskab-Debitorgruppen, skrives i emnefeltet: FAKTAST + projektnr. Hvis projektøkonomen/forretningscontroller selv taster fakturaen og skal have fakturaen bogført, sendes kontrolbilaget fra NAV + bilag til Regnskab-Debitor.
I emnefeltet skrives: FAKBOGFØR + SF-nr.
Vedhæftning af bilag til din salgsfaktura sker ved hjælp af denne guide

Se en samlet oversigt over processen for salgsbilag. og print en praktisk liste til opslagstavlen for de emneord, der skal bruges ved fremsendelse af bl.a. salgsfakturaer.

Rykkere

Vi sender automatisk en rykker til din kunde, hvis en betaling ikke er indgået. Hvis du har spørgsmål til en rykker, så send en e-mail til debitorrykker@au.dk eller find kontaktoplysninger på konkret medarbejder til højre.


... så svarer vi dig indenfor 48 timer

Webshop

MobilePay oprettelse

Der kan oprettes en MobilePay-løsning til brug på faste salgssteder eller ved midlertidige arrangementer i regi af AU.

Læs mere om oprettelse af MobilePay

Indbetalinger

Indbetalinger kan pga. den nuværende nedlukning af universitetet i øjeblikket ikke ske ved fysisk fremmøde. Der henvises til betaling i egen bank el.lign.

Bankoplysninger

Vil du have en bankkvittering for din indbetaling skriv til bankkvittering@au.dk

Forventede indbetalinger/rejserefusion

...der ikke er udfærdiget en faktura på, vil det være en stor hjælp med besked til: postkassen:

I emnefeltet skrives beløbsafsender + beløb. Kontering (art, projekt og aktivitet*) samt ønsket tekst på indbetalingen bedes ligeledes angivet.

 

* Kontostrengen oplyses af din projektøkonom/forretningscontroller

 • Modtagelse og videreforsendelse af eksterne midler

  • For procedure omkring videreforsendelse af projektmidler, der er indbetalt til AU - læs mere her

 • Salg af brugt AU udstyr

 • Tilladte webshops

  • siden for webshop kan finde information om, hvilke arrangementer der er tilladt i webshoppen

 • Manglende modtagelse af faktura

 • Reklamation (uenighed om fx pris, tekst m.m. på fakturaen)

  • Du skal enten ringe eller maile til den kontaktperson, der står angivet på fakturaen.

 • Faktura fra Efter- og videreuddannelse:

  • Kontaktpersoner EVU:

   Health
   Karoline Engsig-Karup
   E-mail: kek@au.dk - tlf. 87 15 30 70
    
   Science & Technology
   Lotte Thiessen
   E-mail: lt@au.dk - tlf.: 87 15 28 21

   Arts
   Susanne Bilde
   E-mail: susanne.bilde@au.dk - tlf. 87 15 28 06

   Tina Kjemsø
   E-mail: tk@au.dk - tlf. 87 15 26 54

   Aarhus BSS
   Funktionspostkassen: evu.bss@au.dk
   Karin Møller Nielsen: kmn@au.dk - tlf. 87 15 23 74
   Bjørg Brink Dalgaard: bd@au.dk - tlf. 87 16 51 85
    
   Summer University for alle hovedområderne:
   Annika Haarbye Jensen: annikahj@au.dk - tlf. 87 15 37 16
   Tina Fredsø Mortensen: tfm@au.dk - tlf. 87 15 36 17
    

 • Information på en salgsfaktura

  • Har kunden krav om PO-nummer?

  • Kundens kontaktperson

  • Klar og tydelig fakturatekst

  • Hvis elektronisk fremsendelse af faktura – angivelse af EAN-nummer

 • Indløsning af checks

  • En check skal være udstedt til AU, for at AU kan indløse den.

 • Salgsmoms

Post til Debitorgruppen

Intern post til Debitorgruppen skal adresseres ”Regnskab-Debitorgruppen”