2. Struktur og forløb

Aarhus Universitets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet har som mål at udbyde uddannelser med faglig progression og studieaktivitet tilsvarende de ECTS, det samlede uddannelsesforløb er normeret til. Uddannelserne er opbygget således, at de studerende får mulighed for fleksibilitet samt mobilitet og dermed indflydelse på egen uddannelse med henblik på at styrke læring og motivation samt øge gennemførslen.

I menuen til venstre kan du læse om de procedurer i Fællesadministrationen, der er med til at sikre kvaliteten i forbindelse med uddannelsernes struktur og forløb.

For en oversigt over hvem der gør hvad i forbindelse med de forskellige processer eller et årshjul for Fællesadministrationens frister og aktiviteter relateret til struktur og forløb - gå til en af de to øvrige undersider.