Læringsteknologi i undervisningen

Som underviser kan du få hjælp i EDU-IT Hub'en til at

anvende læringsteknologier i din undervisning.

Søg EDU-IT puljemidler

Søg EDU-IT puljemidler til at eksperimentere med digitale læringsteknologier i din undervisning.

AU's virtuelle læringsmiljø

Blackboard udgør sammen med en række andre læringsteknologier som Mentimeter, Padlet og Peergrade AU's virtuelle læringsmiljø, som udvikles løbende.