Aarhus Universitet skifter Blackboard ud med Brightspace

Aarhus Universitet skal have en ny fælles læringsplatform. Det står fast efter en lovpligtig udbudsrunde, hvor valget er faldet på Brightspace. Kvalitet og brugervenlighed har været afgørende faktorer – og eksisterende kursusindhold kan flytte med.

Den nye platform forventes klargjort i foråret 2021, så den kan blive taget fuldt ud i brug fra efterårssemesteret 2021. Foto: iStock

Universitetets fælles læringsplatform Blackboard har været i lovpligtigt udbud. Valget er faldet på en ny læringsplatform – Brightspace – der er et godt match i forhold til de krav, AU har stillet. Det gælder især platformens pædagogisk-didaktisk kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed.

Selvom prorektor Berit Eika gerne havde undgået et skifte, er hun positiv over for den kommende nye læringsplatform.

”Det kræver mange ressourcer at skifte læringsplatform, og på nuværende tidspunkt kunne vi godt undvære endnu et systemskifte. Men når man ser på selve læringsplatformens kvalitet, er jeg meget tilfreds med valget. Med Brightspace får vi en topmoderne og brugervenlig læringsplatform, og skiftet tegner til at blive en gevinst for den fortsatte teknologiske understøttelse af undervisning og læring på Aarhus Universitet”, siger Berit Eika, der har sat sig spidsen for den styregruppe, der skal stå for implementeringen.

Brightspace fra det canadiske firma Desire2Learn er anerkendt som et markedsledende produkt inden for sit felt og benyttes i dag af førende universiteter verden over. Brightspace er blandt andet kendt for et intuitivt design og en enkel brugerflade, der skal gøre det nemt at designe kurser og skabe læringsindhold. Og så kan Brightspace anvendes på alle typer enheder, også mobiltelefoner. I forhold til administration giver platformen gode muligheder for at udveksle data med AU’s forskellige systemer på studieområdet.

Solid plan for at flytte indhold

”Da vi i sin tid indførte Blackboard på hele AU, tog universitetet et gigantisk skridt med en fælles læringsplatform, der har sat skub i den digitale udvikling i undervisningen. Den præstation hviler i høj grad på den vilje og det engagement, fagmiljøerne har haft til at tage platformen i brug og de pædagogiske og administrative kræfter, der har båret det igennem. Den indsats er ikke forgæves – tværtimod”, siger Berit Eika og opfordrer undervisere til at fortsætte deres aktiviteter på Blackboard med uændret styrke.

”Det materiale og de aktiviteter, der er udviklet eller i gang med at blive udviklet, har betydning for de studerendes studieliv og læring – og der er ingen grund til at sætte indsatser i stå. Det har været et krav til vores nye leverandør, at eksisterende kursusindhold kan overføres til en ny læringsplatform”.

Der vil blive lagt stor vægt på at gøre overgangen til en ny læringsplatform så let og gnidningsfri som muligt for underviserne, og der vil blive prioriteret ressourcer til praktisk hjælp og støtte undervejs – særligt i forhold til at få flyttet kursusindhold og komme godt i gang med brugen af Brightspace. Platformen forventes klargjort i foråret 2021, så den kan blive taget fuldt ud i brug fra efterårssemesteret 2021.

Følg med i projektet på hjemmesiden. På et senere tidspunkt, når der foreligger en konkret plan for implementering, forventes en besøgsrunde gennemført i fagmiljøerne.


FAKTA

Om Brightspace

Brightspace er en læringsplatform – også kaldet Learning Management System (LMS) – fra det canadiske firma Desire2Learn (D2L). Brightspace har store markedsandele i Nordamerika og har i de seneste år oplevet en markant vækst på det europæiske marked for cloud-baserede LMS-løsninger. D2L’s Brightspace ligger højt på flere internationale LMS-ranglister, bl.a. Gartner og blev i 2018 kåret som nummer 1 på LMS in Higher Ed af Ovum Research.

Queens University, Ghent University, University of Calgary, Harvard Business School, Leiden University og DTU er blandt universiteter, der i dag bruger Brightspace.

Brightspace beskrives blandt andet med følgende kvaliteter:

  • indeholder de kendte funktioner i en klassisk læringsplatform
  • rummer fleksible muligheder for kursusdesign
  • understøtter kommunikationen og samarbejdet mellem underviser og studerende samt de studerende imellem
  • giver mulighed for at arbejde med avanceret dataanalyse og forskellige typer af adaptiv og personaliseret læring
  • har et intuitivt design og en enkel brugerflade, der gør det nemt at designe kurser og skabe læringsindhold
  • kan anvendes på alle typer enheder, også mobiltelefoner

Om organiseringen

Organiseringen skal nu udvikles og tilpasses den forestående implementering. Indtil videre ligger det fast, at Berit Eika bliver formand for styregruppen i implementeringsfasen.

Ud over en styregruppe, er der tilknyttet en række arbejdsgrupper, som er bredt sammensat af repræsentanter fra de administrative og faglige miljøer samt de pædagogiske centre.

AU Uddannelse har det overordnede ansvar for projektledelsen i tæt samarbejde med EDU IT, de pædagogiske centre og AU IT.