Fra Blackboard til Brightspace – ét skridt tættere på

Du har sikkert hørt, at AU’s nye læringsplatform Brightspace til næste år afløser Blackboard. Vil du gerne vide mere om, hvad du kan forvente, og hvad der kommer til at ske i den kommende tid, så læs med her.

Brightspace tages i brug i undervisningen i efteråret 2021, men allerede til april får man adgang til det nye system. Foto: AU Foto.

Intuitivt og moderne design, høj brugervenlighed og bedre muligheder for kommunikation og samarbejde. Det er ord, der går igen i efterårets pilottest af AU’s nye fælles læringsplatform, Brightspace, som fra efterårssemesteret 2021 afløser Blackboard.

Prorektor Berit Eika glæder sig over den positive respons og peger samtidig på, at Uddannelsesudvalget for nyligt har vedtaget at anvende et ensartet og genkendeligt udtryk for alle kurser på Aarhus Universitet – netop for at styrke brugervenligheden og gøre det nemmere for de studerende at navigere mellem kurser.

”De studerende har efterlyst en større genkendelighed på tværs af kurser, og fagmiljøerne er gået målrettet ind i arbejdet med at koordinere et fælles visuelt udtryk for AU’s kursusudbud. Det glæder mig, at der tages hensyn til de studerende, samtidig med at den enkle brugerflade gør det nemmere for underviserne at skabe læringsindhold og følge den enkelte studerendes progression,” siger Berit Eika, der også er formand for Brightspace-styregruppen.

Praktisk hjælp og støtte i overgangsperioden

Brightspace tages i brug i undervisningen fra efterårssemesteret 2021, og forårssemestrets undervisning skal dermed stadig anvende Blackboard. Alle undervisere og studieadministrative medarbejdere får adgang til Brightspace allerede i april 2021, så der er tid til at blive fortrolig med Brightspace og oprette indhold i det nye system inden efterårssemestret.

Gennem hele overgangsperioden vil der være hjælp at hente hos det nye universitetspædagogiske center, Center for Educational Development (CED), som står for implementering af den pædagogisk/didaktiske del af Brightspace. Ifølge centerleder Anne Mette Mørcke er planlægningen af kurser og undervisningsmateriale allerede i fuld gang:

”Alle undervisere og studieadministrative medarbejdere bliver tilbudt målrettede introduktionsworkshops i Brightspace i løbet af foråret, ligesom der også vil være særlige tilbud til deltidsundervisere. Derudover vil man få adgang til en ny hjemmeside med vejledninger og gode råd, ligesom vi hjælper med at flytte indhold og vejlede om de mange pædagogiske muligheder i det nye system.”

Pædagogiske skabeloner som tilbud

Det er CED, der har stået for efterårets pilottests. Centret vil også køre pilottests på udvalgte uddannelser i forårssemestret. Og alle de erfaringer, man gør sig, vil naturligvis indgå i det videre arbejde med Brightspace, fortæller Anne Mette Mørcke.

CED er blandt andet i fuld gang med at udvikle en række pædagogiske skabeloner til Brightspace som et tilbud til underviserne.

”Disse skabeloner vil kunne tilpasses læringskonteksten på den enkelte uddannelse eller det enkelte fag, når Brightspace tages i brug. De er tænkt som en hjælp, så underviserne ikke behøver starte fra bunden, hver gang et kursus skal planlægges,” siger Anne Mette Mørcke.

Underviserne kan frem til april forvente at høre mere om Brightspace gennem CED og den lokale ledelsesstreng.

Milepæle i implementeringen af Brightspace

  • 1. december 2020: 2. runde pilottests går i gang på alle fakulteter og kører igennem forårssemestret.
  • April 2021: Alle undervisere og studieadministrative medarbejdere får adgang til Brightspace.
  • Foråret 2021: CED tilbyder kurser og workshops i Brightspace for både undervisere og        studieadministrative medarbejdere.
  • August 2021: De studerende får adgang til Brightspace, og systemet tages i brug på hele AU.

Hvad sker der med kursusindhold?

  • Langt det meste kursusindhold fra de to sidste semestre (E20 og F21), som ikke er oprettet af eller knyttet til enkelte studerende, overflyttes automatisk til Brightspace i løbet af foråret 2021.
  • Som underviser kan man få hjælp hos CED til at opsætte sine kurser i Brightspace på baggrund af det overførte materiale.
  • Har man behov for at overflytte kursusindhold fra E18-F20, hjælper CED også med dette. 
  • Et nyt værktøj i Blackboard vil desuden gøre det muligt at downloade kursusindhold fra Blackboard til ens egen computer.

Mere info

Læs nyheden: "Aarhus Universitet skifter Blackboard ud med Brightspace

Besøg projektsitet