Kursusevaluering er også en del af Brightspace

Kursusevalueringen på Aarhus Universitet vil fortsat være en integreret del af universitetets læringsplatform – også med skiftet til Brightspace. Mens evalueringsprocessen og indholdet er det samme, vil brugerfladen se lidt anderledes ud. Det skyldes, at AU nu anvender evalueringssystemet Blue på alle fem fakulteter.

Medarbejdere og studerende vil kunne tilgå efterårets evalueringer direkte fra Brightspace i løbet af september og frem. Foto: AU Foto.

AU’s nye fælles evalueringssystem Blue er allerede i brug på Aarhus BSS og introduceres nu også på universitetets øvrige fire fakulteter. Fremover vil det fælles evalueringssystem understøtte alle kursusevalueringer på tværs af universitetet. Evalueringssystemet tilgås direkte fra Brightspace, og kursusevalueringerne vil dermed fortsat være en integreret del af universitetets læringsplatform, som man kender det fra Blackboard.

Ny brugerflade – samme indhold

Undervisere vil med skiftet til Brightspace og det nye evalueringssystem opleve, at evalueringsbrugerfladen ser anderledes ud, mens indholdet er det samme. Skiftet medfører dermed ingen væsentlige ændringer for den enkelte underviser eller for selve evalueringspraksissen på de enkelte fakulteter og uddannelser.

Systemet giver stadig undervisere og/eller kursusansvarlige mulighed for at taste egne spørgsmål direkte ind i evalueringsskemaet og ændre i evalueringsperioden i løbet af semesteret. Både medarbejdere og studerende vil kunne tilgå deres evalueringer direkte fra Brightspace i løbet af september og frem.

I løbet af de kommende uger vil underviserne få mere information om efterårets evalueringer. Det bliver desuden muligt at tilgå online vejledninger og kontakte supportmedarbejdere.

 

FAKTA: Derfor skal AU have nyt evalueringssystem

  • Skiftet til AU’s nye fælles evalueringssystem sker med overgangen til AU’s nye læringsplatform Brightspace, da den nye platform ikke understøtter den eksisterende undervisningsevaluering på Arts, Health, Nat og Tech.
  • Valget faldt på Blue som fælles evalueringssystem, da man allerede havde gode erfaringer med systemet fra Aarhus BSS, hvor det har været brugt siden 2015.