HE Studier

I HE Studier understøtter vi gode studieforløb for alle studerende på Health gennem planlægning, vejledning sagsbehandling og uddannelsestilrettelæggelse, og vi understøtter faglige og ledelsesmæssige beslutninger på uddannelsesområdet. Vi er en afdeling præget af stærk faglighed, fleksibilitet, nysgerrighed, og vi har et tæt samarbejde både med hinanden og med de faglige miljøer på fakultetet. 

HE studier er inddelt i to afsnit.

  • Uddannelsesbetjening og vejledning
  • Undervisning og eksamen

Du kan læse mere om de enkelte afsnit samt finde medarbejdere nedenfor.

Er du studerende?

Og har du brug for at komme i kontakt med HE Studier? Find kontaktinformationer på studievejledningens hjemmeside:


Kontaktpersoner i HE Studier

Uddannelsesbetjening og vejledning

Uddannelsesbetjening og vejledning betjener studerende og studienævnene på Health med studievejledning, studieinformation, sagsbehandling, studienævnsbetjening, kvalitetsarbejde, efter- og videreuddannelse og internationalisering. Arbejdsopgaver er f.eks. udarbejdelse og vedligeholdelse af studieordninger, dagsorden til studienævnsmøder, behandling af dispensations- og meritansøgninger, førsteårsprøvekontrol, rekrutteringsaktiviteter, planlægning af studiestart og undervisning af studerende i god studieteknik.


Afdelingsleder


Medarbejdere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Andersen, Lise Ask Uddannelsesrådgiver liseask@au.dk +4593522328 1611, 145
Blidegaard, Bjørn Uddannelsesrådgiver bbl@au.dk +4520697372 1611
Ehrhorn, Lene Marie Uddannelsesrådgiver lme@au.dk +4587153083 1611, 144
Fallesen, Julie Schmidt Uddannelsesrådgiver jnf@au.dk +4593522325 1611, 145
Ipsen, Inge Hougaard Rådgiver ihi@au.dk +4587168363 1611, 141
Jensen, Gitte Uddannelsesadministrator gj@au.dk +4560224655 1611, 153
Jørgensen, Emily Melsen Fuldmægtig ej@au.dk +4587152825 1611, 153
Konrad, Lene Kristine Uddannelsesvejleder lkonrad@au.dk +4593522240 1611, 151
Korgaard Præstegaard, Rikke Specialkonsulent rkp@au.dk +4593508396 1611, 134
Lorentzen, Eline Skjøttgaard Uddannelsesrådgiver esl@au.dk +4593508100 1611, 141
Nielsen, Helle Bønsøe Uddannelsesadministrator hbn@au.dk +4587153489 1611, 139
Noe, Henriette Rådgiver noe@au.dk +4587153446 1611, 137
Pedersen, Dorte Lindvald Uddannelsesvejleder dortelp@au.dk +4593509067 1611, 153
Prins, Lisette Afdelingsleder lp@au.dk +4524526913 1611, 141
Schou Johansen, Mia Uddannelsesvejleder mia.johansen@au.dk +4593509069 1611, 151
Slater, Daniel Anthony Uddannelsesrådgiver dslater@au.dk +4593508142 1611
Westphall, Vibeke Lundbye Uddannelsesrådgiver viwe@au.dk +4593522272 1611
Willer, Jesper Leegaard Informationskonsulent jwi@au.dk +4520801452 1611

Undervisning og Eksamen

Undervisning og eksamen varetager tilrettelæggelse og administration af undervisning og eksaminer, herunder lokale- og skemaplanlægning, holdsætning, eksamensplanlægning og –afvikling, udstedelse af beviser samt den daglige servicering af studerende og ansatte.


Afdelingsleder


Medarbejdere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Andersen, Anne Mette Uddannelsesrådgiver ama@au.dk +4587153079 1611
Andersen, Thejs Revsbech Uddannelsesadministrator trm@au.dk +4522175711 1611
Bornerup, Mariann Windfeldt Uddannelsesadministrator mwbo@au.dk +4593509065 1611, 120
Dam, Søren Uddannelsesadministrator sdam@au.dk +4587153076 1611, 132
Engsig-Karup, Karoline Afdelingsleder kek@au.dk +4529869059 1611
Fischer, Merete Uddannelsesadministrator fischer@au.dk +4587167634 1611, 139
Jantzen, Mette Uddannelsesadministrator metjan@au.dk +4520660703 1611
Kragelund, Tina Sandfeld Uddannelsesadministrator tkragelund@au.dk +4587167863 1611, 133
Larsen, Annette Line Uddannelsesadministrator all@au.dk +4587167974 1611, 137
Larsen, Vibeke Kirstine Uddannelsesadministrator vkla@au.dk +4587153087 1611, 132
Lauridsen, Kristine Elkær Rohde Uddannelsesadministrator kristine.lauridsen@au.dk +4587168137 1611, 134
Marcussen, Birte Munch Øster Uddannelsesadministrator bmm@au.dk +4587168294 1610, 126
Monsrud, Marianne Richs Uddannelsesadministrator mrh@au.dk +4587167926 1611, 124
Møller, Henriette Stampe-Degn Uddannelsesadministrator hsdm@au.dk +4587153124 1611, 134
Mønster, Rikke Rønde Uddannelsesrådgiver rm@au.dk +4522881536 1611, 137
Reis, Susanne Uddannelsesadministrator sr@au.dk +4587153084 1611, 138
Schmidt, Ulla Uddannelsesadministrator us@au.dk +4587168367 1611, 137
Smedegaard, Gugge Uddannelsesadministrator gugge@au.dk +4587168142 1611, 130
Stærmose, Nanna Marie Riisbjerg Uddannelsesadministration nmrs@au.dk 1611, 121B
Warthou, Dorthe Wulff Uddannelsesadministrator dw@au.dk +4587167578 1611, 137