ST Uddannelse

ST Uddannelse varetager eksamensplanlægning, undervisningsadministration, studievejledning, information, sagsbehandling, kvalitetssikring og studienævnsbetjening for uddannelser på Science and Technology.  

ST Uddannelse er inddelt i fem afsnit: 

  • Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)
  • Undervisning og eksamen System (UE System)
  • Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)
  • Vejledning og studieinformation (VEST)
  • Ph.d.-administrationen (PHD)

Du kan læse mere om de enkelte afsnit samt finde medarbejdere nedenfor.

Uddannelseschef


Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)

Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet varetager sagsbehandlingen i relation til studienævnet - og fungerer som sekretariat for studielederne. Arbejdsopgaver er f.eks. godkendelse af studieordninger, godkendelse af kurser, behandling af dispensationsansøgninger, godkendelse af studieprogrammer, meritansøgninger, forhåndsgodkendelse af udlandsophold, førsteårsprøvekontrol, inaktivitetskontrol, midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen etc.    

Medarbejdere i Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Bennedsen, Louise Kim Specialkonsulent lkb@au.dk +4593508131 +4593508131 1521, 109
Erichsen, Mette Kofod Specialkonsulent mkofod@au.dk +4529881638 1521, 113
Frederiksen, Susanne Beer Kontorfuldmægtig sbfr@au.dk +4587152057 1520, 135
Glerup Thomsen, Mette International koordinator mgt@au.dk +4523312148 +4523312148 1521, 110
Jensen, Lena Akademisk medarbejder lj@au.dk +4587152101 1520, 134
Jørgensen, Ann-Kirstine AC-fuldmægtig annkj@au.dk +4593508154 1521, 109
Mattsson, Bente Chefkonsulent bm@au.dk +4587152085 +4528992594 1522, 126
Misholt, Fie Bøje International koordinator fbm@au.dk +4593508133 1521, 110
Munk, Mathilde Kvist Kontorfunktionær mkvist@au.dk +4587153579 1520, 135
Nissen, Lea leni@au.dk +4593508105 1521, 109
Sørud Madsen, Anders ansm@au.dk +4593508725 +4593508725 1520, 134
Thiessen, Lotte Specialkonsulent lt@au.dk +4587152821 1520, 131

Afsnitsleder


Undervisning og eksamen System (UE System)

UE System varetager tilrettelæggelse af undervisning og eksaminer på fakultetets uddannelser. Arbejdsopgaverne er bl.a.: undervisningsadministration, lokale og lektionsplanlægning, eksamensplanlægning og –afvikling samt den daglige servicering af studerende og ansatte. Endvidere forestår afdelingen udstedelse af eksamensbeviser og administration af eksterne censorers honorarer og rejseudgifter.    

Medarbejdere i Undervisning og eksamen System (UE System)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Andersen, Søren Anker Administrativ leder saa@au.dk +4523427327 1520, 133
Birch, Annie Afdelingsleder abi@au.dk +4587152086 1522, 120
Christiansen, Dorte Asserbo Uddannelsesadministrator asserbo@au.dk +4587155549 +4593508807 1520, 127
Frank, Maja mf@au.dk +4541893070 1520, 128
Glasius, Mette Wiinholdt Kontorfuldmægtig mwg@au.dk +4587152063 +4593508126 1520, 125
Godrum-Overgaard, Charlotte Afdelingsleder cgo@au.dk +4587152056 1522, 120
Hansen, Trine Evereth AC-fuldmægtig teh@au.dk +4593521625 1522, 128
Bønding, Signe Helbo signe.helbo@au.dk +4593508137 1522, 116
Møller, Louise Westh loms@au.dk +4587156069 +4541893069 1522, 132
Pedersen, Rasmus Specialkonsulent rasmus.pedersen@au.dk +4587151198 +4529344044 1522, 128
Strøm, Camilla Askman askman@au.dk +4541893062 1520, 127
Vilhelmsen, Tanja Kragbæk tkv@au.dk +4540221223 1522, 116
Winther, Kristian krw@au.dk +4521163682 1520, 125

Afsnitsleder


Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)

 

Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt) varetager studieadministrationen for diplomingeniøruddannelserne, Adgangskursus, Aspirantkurser samt Turbo kurser. Opgaverne indbefatter bl.a eksamens og undervisningsplanlægning samt afvikling. Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt) varetager ligeledes sagsbehandling i relation til studienævnet, eksempelvis arbejde med studieordninger, behandling af dispensationsansøgninger og merit ansøgninger. Derudover betjener Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt) dagligt studerende og ansatte.

På institutterne ydes der herudover sekretariatsbistand til uddannelsesudvalg og disses formænd og uddannelsesansvarlige.

Medarbejdere i Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Alfastsen, Helle Elbæk Uddannelseskoordinator hea@au.dk +4541893064 1521, 112
Bruun, Gitte Uddannelseskoordinator gbruun@au.dk +4593508068 1520, 130
Dalgaard, Bjørg Brink Uddannelseskoordinator bd@au.dk +4541893303 1520, 130
Kaisen, Katrine Hvid Fuldmægtig khk@au.dk +4587153513 +4593508153 1520, 124
Kjær, Joan Eggertsen jek@au.dk +4541893066 1520, 117
Mak, Maria Uddannelseskoordinator mvm@au.dk +4541893071 1520, 117
Plougmann, Malene Uddannelseskoordinator plougmann@au.dk +4587156149 +4521184158 1522, 118
Pors, Anne Uddannelseskoordinator anpo@au.dk +4541893348 +4541893348 1522, 118
Strøm, Camilla Askman askman@au.dk +4541893062 1520, 127
Thers, Ina van Gaever Lautrup Uddannelseskoordinator ithe@au.dk +4541893076 1521, 112

Vejledning og studieinformation (VEST)

Vejledning og studieinformation varetager studievejledning af kommende og nuværende studerende. Derudover laver vi studieinformation, rekruttering, studiestart, erhvervs- og studiepraktik m.v.

Medarbejdere i Vejledning og studieinformation (VEST)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Arent, Eva Kvistgaard Teamleder eka@au.dk +4560202681 1522, 114
Hansen, Marie Oue AC-fuldmægtig moh@au.dk +4593508130 +4593508130 1522, 130
Kjær, Catalina Uddannelses- og trivselsvejleder cakj@au.dk +4520571104 1520, 131
Rasch, Christian Haaber Kommunikationsmedarbejder chr@au.dk +4587156072 +4524940128 1522, 130
Svendsen, Pernille Maj AC-fuldmægtig psv@au.dk +4521703431 1521, 110
Tylén, Stina Lykkebye Specialkonsulent slt@au.dk +4523833232 1520, 121
Ussing, Lærke Færch lfu@au.dk +4522619885 1522, 116

Ph.d.-administrationen (PHD)

 

Ph.d.-administrationen varetager administrationen af ph.d.-uddannelsen på Graduate School of Science and Technology (GSST), lige fra information og ansøgning over indskrivning og ansættelse til forsvar og udstedelse af bevis. Undervejs i ph.d.-forløbet varetager ph.d.-administrationen såvel studie- som HR-relaterede opgaver, fx kursusadministration, kvalifikationseksamen, opholds- og arbejdstilladelser og orlov (sygdom, barsel etc.). Desuden understøtter ph.d.-administrationen ph.d.-skolelederen samt diverse udvalg som fx optagelsesudvalget, programformandsudvalget og ph.d.-udvalget.

Medarbejdere i ph.d.-administration (PHD)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Goldberg, Damian A. Hertoft Funktionschef damian@au.dk +4593508910 5132, 145
Heller, Liselotte K. Teamkoordinator, ph.d.-partner (orlov) heller@au.dk +4587153173 +4593508372 1521, 111
Høyer Monod, Maia PhD Partner maiamon@au.dk +4587153584 1521, 113
Karvonen, Helle International koordinator hk@au.dk +4587151253 +4540265495 Foulum A14, 3081
Konradi, Karen Ph.d.-partner konradi@au.dk +4587153261 1521, 112
Lietzen, Anne Have Ph.d.-partner lietzen@au.dk +4587153264 +4550424176 1911, 215
Ljungmann, Rikke J. Rådgiver, specialkonsulent rjl@au.dk +4560202605 +4560202605 1521, 111
Mikkelsen, Camilla Ph.d.-partner cammik@au.dk +4587153564 +4551442671 1521, 114
Pedersen, Nanna Maria Elgaard Ph.d.-partner (orlov) nmep@au.dk +4587153584 1521, 111
Steffensen, Charlotte Kahlen Ph.d.-partner charlotte.steffensen@au.dk +4551442673 +4551442673

312000 / i40