Køreplan

Denne side er til dig, der skal arrangere u-days på din uddannelsesinstitution. Nedenfor kan du måned for måned se, hvordan et u-days-planlægningsforløb kan se ud. Du er selv med til at skabe indholdet for u-days.

Oktober

Allerede i oktober skal du overveje, hvordan jeres u-days skal udforme sig. Allerførst skal du lægge dig fast på tid og sted for jeres arrangementer. Det kan være 25., 26. og/eller 27. februar 2021 - efter kl. 9 om morgenen, men ikke mellem kl. 12-13, hvor der skal være frokostpause og mulighed for de besøgende at flytte sig fra sted til sted.

Opgaver:

 • Find kontaktdata på den person, som man skal kunne henvende sig til med spørgsmål om u-days hos jer
 • Overvej, hvordan dine u-days-arrangementer skal udformes (indhold)
 • Find ud af, hvornår og hvor du vil lægge dine u-days-arrangementer
 • Book lokaler

November

Tid og sted for dine arrangementer indtastes på u-days.dk. Disse oplysninger anvendes senere i u-days-programmet. For at indtaste skal du logge dig ind. Kodeord og webadresse får du forinden pr. mail af u-days-projektledelsen sammen med en vejledning til, hvordan det hele gøres.

Opgaver:

 • Meld eventuelt nye eller ikke længere udbudte uddannelser ind til projektledere (så hurtigt som muligt)
 • Book og lav aftaler med de undervisere, vejledere og studerende, som skal deltage i dine arrangementer
 • Log ind på u-days.dk og indtast tidspunkter og lokationer m.v. for dine u-days-arrangementer
 • Indtast også mobilnummer og hvilken type arrangement, der er tale om 

Markedsføringskampagnen af u-days starter i december, og når uddannelsesmesserne samtidig begynder, kommer der interesse for u-days, og de unge begynder at søge information på nettet.  

December 

Indholdet i arrangementerne og egen markedsføring skal på plads. Find ud af, hvad indholdet i dine arrangementer skal være.

Lav samtidig aftaler med din lokale webredaktør om at få en placering på jeres hjemmeside i januar/februar til at reklamere for u-days. Find ud af, hvilke sociale medier du kan bruge til at fortælle om u-days. Mange uddannelsesinstitutioner har f.eks. en facebookside med tusindvis af læsere. Overvej også ophæng af u-days-bannere på jeres bygninger. Det kan du finde hjælp til her.

Opgaver:

 • Beskrivelserne af arrangementerne på din uddannelsesinstitution skrives ind på u-days.dk. Deadline er torsdag d. 3. december 2020
 • Overvej, hvordan du kan markedsføre u-days på din egen uddannelsesinstitution, og igangsæt tilhørende opgaver. Se Markedsføringskampagne ("Det kan du selv gøre" i højre kolonne)

Januar

Markedsføringskampagnen er startet, og materiale sendes nu bl.a. ud på alle gymnasieskoler i Jylland og på Fyn. Har du eget materiale, der skal produceres til u-days-dagene, er det nu, det skal i gang. Udgiften til denne produktion afholder du selv.

Opgaver:

 • Hæng markedsføringsmaterialer op, læg omtale på web, læg u-days i din uddannelsesinstitutions kalender – alt, hvad du nu kan finde på, og hvad der giver mening.
 • Informér din kantine om, at der vil være flere gæster i de tre u-days-dage.

Februar

Det er altid en god idé at bekræfte dine aftaler. Mind dine studievejledere, studerende, undervisere, vejvisere, kantineledere og webfolk om jeres aftaler.

Tænk arrangementerne igennem, og sæt dig i de besøgendes sted. Kan de finde ud af, hvor de skal gå ind? Vil de føle sig taget godt imod? Skal de have noget materiale med hjem?

Opgaver:

 • Følg op på dine aftaler
 • Hold de nødvendige sidste møder med de folk, som kan gøre dagene til en god oplevelse
 • Lav detailplanlægning. Hvordan viser vi vej (minestrimler), forbered uddelingsmaterialer osv.
 • Overvej, om du vil evaluere eget arrangement (hvert andet år laves der en fælles evaluering af u-days - denne laves næste gang til u-days i 2020).

u-days-tid! 25., 26. og 27. februar 2021

Så er det tid til u-days, og du er klar til et ryk-ind af glade, forventningsfulde besøgende – og det kan være både unge uddannelsessøgende og deres forældre.

Du bør have styr på:

 • En varm velkomst
 • Dine arrangementer og alle aftaler forbundet hermed
 • Vejvisning
 • Visitkort eller materialer til at tage med hjem – hvem skal de kontakte, når de har yderligere spørgsmål?
 • Uddel evt. spørgeskemaer til de uddannelsessøgende, hvis du vil måle på, hvordan de besøgende vurderer besøget hos netop din uddannelse.
 • Tæl gæster. Indsend besøgstallet til projektlederen lige efter u-days.

Marts og april

Tillykke med et forhåbentligt veloverstået u-days 2021!

NB! Hvert andet år udsender projektledelsen umiddelbart efter u-days et online-spørgeskema til de 4-6.000 e-mail-adresser, vi indsamler på u-days.dk. Efter bearbejdningen af online-spørgeskemaet sender vi en samlet evaluering ud. Næste gang er i 2022.  

Opgaver:

 • Dine besøgstal sendes til projektledelsen