Organisering og kontakt

Rådgivningspanel

u-days er en solidt forankret event blandt alle videregående uddannelsesinstitutioner i Aarhus.
u-days er organiseret med en projektleder, en projektgruppe med kontaktpersoner fra alle uddannelserne samt et rådgivningspanel bag, som fungerer som u-days' øverste myndighed. Formålet med denne organisering er at sikre, at endnu flere kommende studerende besøger Aarhus og får en unik oplevelse af uddannelsesmulighederne og studielivet i Aarhus.

Rådgivningspanelets opgaver består i, at:

 • Bidrage til at udvikle u-days, så u-days bliver ved med at være et attraktivt åbent hus-arrangement for uddannelsessøgende
 • Bidrage til at fjerne barrierer for de uddannelsessøgendes deltagelse i u-days
 • Bidrage til fortsat forankring i det aarhusianske uddannelsesinstitutionsmiljø
 • Bidrage til fortsat forankring i Aarhus Kommune og by
 • Bidrage til at sikre god kontakt til målgruppen for u-days og at få øje på nye målgrupper
 • Udveksle erfaringer omkring rekruttering
 • Godkende principper for markedsføring, medieplan og budget

Nuværende medlemmer af rådgivningspanel

Navn

Uddannelsesinstitution

E-mail

Anne Christine Teglborg (formand)

Aarhus Universitet

act@au.dk

Henrik Varmark

Erhvervsakademi Aarhus

var@eaaa.dk

Lykke Ankersen

VIA University College

lyan@via.dk

Marianne Kazar

Arkitektskolen Aarhus

mk@aarch.dk

Kristoffer Mølstrøm

Aarhus Maskinmesterskole 

kmo@aams.dk

Flemming Bardenfleth Jensen

Studievalg Danmark, Center Østjylland

fbj@studievalg.dk

Christian Lausten Sørensen

Aarhus Kommune

 cls@aarhus.dk

Brian Runoberg 

VID Gymnasier

 brru@VidenDjurs.dk

Pernille Ekhorst Iversen

Aarhus TECH (Aarhus tekniske skole)

 pei@aarhustech.dk

Projektledelse

Projektledelsen varetager arbejdet forbundet med den overordnede planlægning af u-days samt markedsføringen og udviklingen af arrangementet. Projektlederen af u-days er Rikke Bendixen

Projektledelsen for u-days holder til på Aarhus Universitet, Events og Kommunikationsstøtte, Trøjborgvej 82-84, bygning 1910, lokale 328, 8000 Aarhus C. Se på kort

Projektlederens arbejdsopgaver er defineret som:

 • Gennemførelse og koordinering af eventen og markedsføringen
 • Gennemførelse og koordinering af udviklingstiltag
 • Gennemførelse og koordinering af dialogmøder med uddannelsesinstitutionerne
 • Sikre nem og tidssvarende adgang til program for u-days og udvikle denne løbende
 • Styring af økonomi og indbetaling fra uddannelsesinstitutioner til fælles markedsføring og projektledelse
 • Løbende kontakt til kontaktpersoner, som leverer indhold til u-days
 • Gennemførelse af målinger, opfølgning og evalueringer
 • Drift af processer omkring arbejdet i rådgivningspanelet 

Projektlederen refererer til rådgivningspanelet.