Udbudstyper

Du kan læse mere om de forskellige udbudstyper i notatet ”De overordnede rammer for udbud af erhvervsrettet forskningsbaseret deltidsuddannelse ved universiteterne og udbud af erhvervsrettet videregående uddannelse”.

Endelig kan du bruge matrixen over de forskellige typer til at orientere dig om de forskellige udbudstyper. Matrixen forudsætter et vist kendskab til det regelsæt, som regulerer de enkelte aktiviteter.