Aarhus BSS Blackboard support

Blackboard projektteamet stiller en variation af tilbud til rådighed i forhold til support og vejledning i det nye LMS, Blackboard.

Afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om, er der forskellige instanser at kontakte. Se kontaktinformationer nedenfor.

Manglende kurser eller hold i kursusoversigten

Det er det enkelte institut, der i samarbejde med AU studier og STADS, skal sikre, at kurserne fremstår korrekt i Blackboard. Kursusoversigten i Blackboard afspejler de data, der findes i STADS om kurser og hold. Mængden af kurser, navngivning osv skal derfor rettes i samarbejde med AU Studier.

Du kan kontakte Aarhus BSS Studier:

Mail: studyservice.bss@au.dk

Blackboard projektet

Blackboard projektteamet står til rådighed for spørgsmål og henvendelser vedr. implementeringsprocessen og projektet generelt. Det kan også være spørgsmål vedr. optimeringen af Blackboardanvendelsen på et specifikt institut.

Du kan kontakte:

Projektleder: Morten Palsgaard
Projektkoordinator: Line Krog Heltoft 

Du kan kontakte Blackboardprojektets oplæringskoordinator Margit Grønborg:

Mail: mg@au.dk
Telefon:  8716 6156  / 2166 9688  


Teknisk support

Blackboard projektet afholder en række kurser og cafémøder, samt stiller vejledning og online hjælp til rådighed. Find vejledningsmaterialet her. Blackboard projektteamet består desuden af en dedikeret supportfunktion i form af Margit Grønborg.

Du kan kontakte den dedikerede Blackboard Support:

Mail: bss.it@au.dk

Telefon: 871 66119
Personlig henvendelse:  Bartholins Allé 10, bygning 1323, lokale 318.

Du kan også henvende dig i IT Servicedesken på enten Bartholins Allé eller Fuglesangs Allé der vil kunne være behjælpelig med generelle spørgsmål vedr. Blackboard    

Se kontaktinformationerne for servicedesken her.

Vejledning i Blackboard som læringsredskab

Center for Undervisning og Læring (CUL) står til rådighed for spørgsmål og henvendelser vedr den pædagogiske anvendelse af Blackboard som læringsredskab.

Du er velkommen til at kontakte educational IT konsulent Tobias Alsted Nielsen:

Mail: tan@au.dk
Telefon: 871 62569