FAQ

Hvordan får jeg korrekt mail i Blackboard?

Din email adresse bliver hentet fra IdM, hvis du er ansat og fra STADS, hvis du er studerende (herunder også PhD studerende, som har en åben indskrivning i STADS).

Hvis din email står forkert i IdM kan du bede din studiesekretær om, at den bliver rettet. Du har ikke mulighed for at rette mailadresse i STADS eller Blackboard.

Er du ansat, men står i Blackboard med din studentermail, er det fordi at du har en åben ramme i STADS, som skal lukkes først. Det kan din studiesekretær også hjælpe med.

Hvordan tilføjes eksisterende bruger til kursus?

Som underviser på et kursus kan du tilføje flere til dit kursus. Det kan være medundervisere (Instructor), hjælpelærere (teaching assistant) eller studerende, der blot ønsker at følge kurset, men ikke gå til eksamen (ikke STADS tilmeldte).
Følg denne vejledning for at tilføje flere til dit kursus.

Hvad er Bb Annotate?

Blackboard skifter New Box View ud med deres egen Bb Annotate.

Annoteringer udført i New Box View vises fremover i Bb Annotate.

 

For mere infomationer om Bb Annotate (Engelsk).

Hvordan kommunikerer jeg til en bestemt uddannelse eller institut?

Der er oprettet et betydeligt antal organisationer i Blackboard. Disse har automatisk studerende tilknyttet og er på forskellige niveauer:

  • Fakultet
  • Institut
  • Fagområde
  • Administrativ enhed
  • Uddannelse

For en master studerende på Computer Engineering (Teknisk IT), vil det f.eks. være disse organisationer den studerende automatisk vil være tilknyttet:

  • Science and Technology
  • Science and Technology, Institut for Ingeniørvidenskab
  • Science and Technology, Institut for Ingeniørvidenskab, Ingeniørvidenskab
  • Science and Technology, Institut for Ingeniørvidenskab, Ingeniørvidenskab, Teknisk IT (civilingeniør)

Du kan med rollen kursusansvarlig (systemrolle) fremsøge og tilmelde dig de organisationer du måtte ønske og bruge dem som postlister til enten beskeder eller emails. I den forbindelse opfordrer vi dig til at læse principperne for kommunikation i forbindelse med Blackboard.

Har du ikke rollen kursusansvarlig og ønsker den, skal du henvende dig til kontaktpersonen på dit fakultet. Klik på relevant fakultet: Arts, Aarhus BSSHealth og ST.

Hvordan opretter jeg en fælles mappe til studerende?

Du kan oprette en mappe, hvor de studerende både kan læse og skrive i. Først skal mappen oprettes og rettighederne for den skal ændres, herefter skal den vises overfor de studerende.

Følg denne vejledning for at oprette en fælles mappe til studerende.

Hvordan uploader jeg flere filer på en gang til mit kursus?

Følg denne vejledning, som beskriver trin-for-trin hvordan man på tre forskellige måder kan uploade flere filer på én gang til et kursus i Blackboard.

Hvordan tjekker jeg, at det, de studerende bliver præsenteret for, er korrekt?

Størstedelen af siderne på et kursus indeholder knappen Enter Student Preview, som ofte står i øverste højre hjørne og forestiller et par roterende pile. Når denne knap aktiveres, vises den aktuelle side sådan som de kursustilmeldte studerende vil opleve den. Der kan dog forekomme situationer, hvor Enter Student Preview ikke er tilstrækkelig, og der ønskes en yderligere kontrol af studerendes oplevelser fx assignments og lignende. Derfor er der oprettet en række testbrugere, som man som underviser kan tilmelde sit kursus. Disse testbrugere vil løbende blive nulstillet og da de deles mellem flere brugere, må de ikke gives adgang til kursuseksklusivt eller copyrighted materiale. Udleveringen af testbrugere kan ske ved at sende anmodning til Studiesystemsupport.

Hvordan ændres fremmøde for en studerende i Qwickly?

Som underviser kan du ændre status for en studerende fx fra Absent til Present. Gå til Attendance Record og vælg cellen med det røde kryds ud for den pågældende studerende (søg evt. ved Filter Username). Nu åbnes et nyt vindue, hvor den korrekte status vælges. Husk at gemme den nye status (Save Record).

Følg Qwickly vejledning for flere ændringer af fremmøderegistrering manuelt (fra side 4.)

 

For Attendance Time Custom skal dato formatet være: ÅÅÅÅ/MM/DD

Hvorfor kan en studerende ikke se sine fag?

I Blackboard vil en studerende kun se de fag, som vedkommende er tilmeldt i STADS. Kurserne bliver først synlige et par uger inden de begynder, så underviseren har mulighed for at lægge information på kursets side inden.

Der tilmeldes underviserer jf. information i kursuskataloget. Så er du som underviser ikke på de fag du bør, skal du kontakte en kursussekretær på dit institut.

Hvordan stiller jeg en opgave?

Følg denne vejledning, som beskriver trin-for-trin hvordan man afvikler en afleveringsopgave i Blackboard.

Hvordan får jeg en liste over de studerende på mit kursus?

Der er flere muligheder for at få en liste over de studerende. Du kan tilføje et menupunkt (Tool Link) der hedder AU List of Participants og få det vist der. Nogle områder har som standard valgt at have dette menupunkt oprettet under navnet Roster (klasseliste) på deres kurser. Alternativt kan du under Users and Groups klikke på Users og se listen. Under Users and Groups er det desuden muligt at sortere i listens forskellige kolonner som fx fornavn eller rolle.

Hvis du ønsker en Excel fil med de studerende kan dette ligeledes gøres flere steder. Det førnævnte værktøj AU List of Participants indeholder knappen Print CSV File, som generer en komma-separeret fil, der kan åbnes i Excel. Denne fil indeholder de samme oplysninger, som kan ses i AU List of Participants. Alternativt kan en liste som kun indeholder studerende på et kursus hentes fra Grade Centre, hvor du under Full GC skal klikke på knappen Work Offline og vælge Download. Vælg "User Information Only" og klik på Submit. Dette giver adgang til download af en Excel-formateret fil med alle de studerende.

Hvilke rettigheder har en gæst i Blackboard?

Gæster kan kun se det indhold på kurser, hvor underviseren har markeret, at det skal kunne ses af gæster. Dette gøres under de enkelte menupunkter med markeringen Permit Guests. Gæster kan udelukkede komme til at se indhold på siderne svarende til det studerende kan, og en gæst kan dermed ikke se opgavebesvarelser.

Gæster kan heller ikke tage tests m.v. der ligger på kurset.

Brugere kan tilføjes manuelt til et kursus med gæsterollen. Se FAQ-punktet: ”Hvordan tilføjes eksisterende bruger til kursus?” for en vejledning i hvordan at brugere tilføjes kurser.

Hvordan ændrer jeg hvad der bliver vist under Courses?

Du kan skræddersy modulet ved at klikke på det lille tandhjul i højre hjørne af titelfeltet i modulboksen. Her kan du lave dine personlige indstillinger for f.eks. sortering på semestre og kursusvisningens detaljeringsniveau.

Hvordan kopierer jeg mit "gamle" kursus til det kommende semesters nye kursus?

Hvis du underviser det samme kursus år på år, vil der være meget indhold du ønsker kopieret direkte over i det kommende semesters kursus. Se hvordan i denne step-by-step vejledning.