Kendte fejl

Funktionsfejl

Kan ikke gemme ændringer i "Tilpasning" -> "Egenskaber"

Der er en periodisk fejl, som medfører at punkt 2. Klassificering står forkert.

Fejl: Emneområde vil have en værdi, feks. "Erhverv og ledelse", men ikke noget i Emne.

Løsning: Ændre Emneområde til "Uddannelse" og Emne til "Videregående uddannelse", derefter Send.

Afspilning af mediefiler via Chrome

Google Chrome browser, der er blandt det bedste og hurtigste browsere på markedet, har valgt ikke at understøtte NPAPI plugins længere.

Afspilning af mediefiler som f.eks. Quicktime, Windows Media og Flash, der bruger NPAPI udvekslingsformatet kan derfor ikke lade sig gøre, når man bruger Chrome.

Workaround:
Hvis du bruger en Windows maskine, så vil Microsofts Internet Explorer også være installeret, og du kan bruge denne.

Forventes rettet:
Dette er ikke en fejl i Blackboard, men en designbeslutning fra Googles side.

Customised view error

Man kan opleve at få fejlbeskeden "Customised view error: 'Please check "..." parameter for accuracy'" i Grade Center. Fejlen kommer hvis man har lavet Smart Views og en af de studerende i View'et er blevet slettet pga. udmelding via STADS. (nilex ref 130813)

Workaround:
Gå ind i Smart View'et og klik på Submit - så er det opdateret med den slettede studerende fjernet.

Forventes rettet:
Inden studiestart efterår 2018

Download af Maple-filer i Internet Explorer

Der er problemer med at åbne links til .mw filer i Internet Explorer; hvis man klikker på linket åbnes en ny fane hvor Maple-filen bliver vist i XML-form i stedet for at downloade filen som i Chrome og Firefox. (nilex ref 118019)

Workaround:
Fejlen kan omgås ved at bruge en anden browser eller ved at højreklikke på .mw-linket i IE og vælge "Gem destination som" i stedet.

Forventes rettet:
Dette er ikke en fejl i Blackboard, men i Internet Explorer.

Course Link vises ikke i email

Hvis man vedhæfter et Course Link til en Announcement og samtidig vælger at sende sin Announcement som mail til de studerende, vil kursuslinket ikke indgå i emailen som den studerende modtager, men vil stadig være synlig under Announcements på Blackboard.

Workaround:
Indsæt hyperlink til den pågældende side i stedet hvis den studerende skal kunne tilgå det direkte fra mailen.

Visning af Pdf-filer ved Inline Grading

Pdf-filer med visse matematiske formler i vises ikke korrekt i Inline Grading. Specielt pdf-filer lavet i LaTex giver problemer med visning. (nilex ref 150495)

Workaround:
Download i stedet afleveringen og brug et passende program til visning - f.eks. Acrobat Reader.

Forventes rettet:
Afventer afklaring

Drag and drop på Mac

Upload af flere filer ad gangen til Content Collection via Java-komponentens drag and drop funktion virker ikke på Mac. (Nilex ref 132405)

Løsning:
Følg denne vejledning

Multi fil upload via Chrome

Google Chrome browser, der er blandt det bedste og hurtigste browsere på markedet, har valgt ikke at understøtte brugen af Java komponenter. 

Upload af flere filer af gangen gøres i Blackboard ved at bruge en Java komponent, og kan derfor ikke lade sig gøre, når man bruger Chrome.

Workaround:
Man kan vælge at bruge en anden browser.

Alternativt kan man uploade en zip-fil, der indeholder de filer man vil uploade. Hvis denne uploades som en pakke, vil Blackboard automatisk udpakke den, og lægge filerne fra zip-filen i Content Collection.

Forventes rettet:
Dette er ikke en fejl i Blackboard, men en designbeslutning fra Googles side.

Mangler

Eksamenstilmelding giver ikke adgang til fag

En STADS tilmelding af en studerende til en eksamensaktivitet (EKA) giver ikke adgang til den tilhørende undervisningsaktivitet (UVA) i Blackboard.

Løsning:
Den studerende skal selv rette henvendelse til underviser på faget og blive tilmeldt manuelt af underviser.

(Nilex ref 132889)

Rubrics på tværs af sprog

Når man angiver en afleverings karakter ved hjælp af rubrics, bliver formularfeltet med opgavens score automatisk fyldt ud med en score beregnet på baggrund af rubric.

På et dansk kursus bruges komma som decimalseparator, dvs. en aflevering med fuldt point får automatisk udfyldt score "1,00" (med komma).

Når man så prøver at gemme sin bedømmelse, får man en fejl da scoren er ugyldig. Hvis man i stedet skriver score "1.00" eller "1", accepterer systemet bedømmelsen.

(Nilex ref 127801)

Manglende Scroll bar i Grade Centre på Mac

Nogle Mac brugere har oplevet, at de ikke kan se den vandrette scroll bar inde i grade centre, og derfor har svært ved at få overblik over alle de studerendes opgaver. Dette skyldes indstillingerne på ens Mac, men kan nemt fikses.

Løsning:

- Gå til System Preferences (På computeren)

- Vælg General

- Sæt 'Show scroll bars' til 'Always'