Kursus med kollega

Målgruppe

En gruppe af undervisere på Health, som skal i gang med Blackboard.

Indhold

Kurset er et basiskursus, hvor du introduceres til Blackboard. Det er kursets formål gennem oplæg og hand-on-øvelser at give dig overblik over systemet og dets principper. Du vil på kurset blive præsenteret for den funktionalitet, der er nødvendig som underviser for at komme godt i gang med Blackboard, og samtidig vil du få indsigt i brugen af Blackboard på Health.

Du vil på kurset sammen med dine kolleger få mulighed for at påbegynde opbygningen af jeres kurser, hvis det ønskes.

Læringsmål

  • At du får overblik over Blackboard og forståelse for systemets principper
  • At du får viden om den grundlæggende funktionalitet for undervisere
  • At du får kendskab til eksisterende materiale og bliver rustet til selv at arbejde videre med Blackboard

Kursusopbygning og varighed

Kurset er modulopbygget og veksler mellem oplæg og hands-on-øvelser.

Varigheden er 2 timer, men med mulighed for forlængelse, hvis I ønsker at påbegynde opbygningen af egne kurser

Deltagerantal

Max 24 deltagere

Undervisere

  • Janne Saltoft Hansen
  • Mads Ronald Dahl

Tilmelding

Send en mail til Janne Saltoft Hansen, jsh@cesu.au.dk

Vi finder herefter et tidspunkt der passer alle. Det er muligt at få undervisning i egne lokaler.