Undervisningsevaluering

Hvordan kan jeg ændre, nulstille, slette, oprette ny evaluering?

Når skemaet er blevet publiceret/published, kan det ikke tilbagekaldes, nulstilles eller slettes, ligesom der ikke kan oprettes et nyt.

Efter publicering og udløb af svarfrist, er det muligt at re-publicere (link hertil dukker op i evalueringsoversigten på kurset) og angive en ny "sidste frist". Dette er dog kun muligt inden for den samlede AU evalueringsperiode, dvs. inden semestrets afslutning.    

Hvorfor kan de studerende ikke komme ind på evaluering?

Hvis evaluering står som published, mangler du at lave et link i din menu til venstre.

Klik på + i øverste venstre hjørne. Vælg Tool Link/ Funktionslink.

Giv linket et navn eksempelvis: Kursusevaluering. Fra drop down menuen vælg værktøjet: AU Course Evaluation. Marker med et flueben at linket skal gøres tilgængelig for brugerne/ Available to Users. Afslut med Submit/ Send.

Hvordan skifter man sprog på spørgsmålene?

Sproget på spørgsmålene vises i det sprog som Blackboard er sat til.

Det er nemt at ændre via evaluering:

Hvorfor kan jeg ikke se farvekodernes betydning i evalueringsrapporten?

Page help er slået fra.

Klik én gang på ?’et.

Hvorfor mangler der farver i resultaterne af evalueringen, når jeg printer min rapport ud?

Inden du printer skal  du  sætte flueben i ”Udskriv baggrunden (farver & baggrundsbilleder)” til.

Her ses Firefox:

Link til andre browser:

https://rewordify.com/BackgroundColors.htm