Manualer

Blackboardteamet har opbygget en række manualer og guides, der er tilpasset Aarhus Universitet. Formålet er at give en beskrivelse af funktionaliteten i Blackboard, og vores manualer og guides kan anvendes som opslagsværk og inspiration. Vær opmærksom på, at alt materiale er dynamisk og udvides, tilpasses og ændres løbende.

Nogle af manualerne er desuden differentieret ift den rolle, du måtte have i Blackboard, henholdsvis underviser, kursussekretær, studerende eller support/admin. I denne oversigt kan du se hvilke privilegier de forskellige roller har.

Quickguide

Blackboardteamet har på opfordring lavet en quickguide til undervisere. Her finder du de mest basale funktioner, der kan gøre en underviser i stand til at komme hurtigt i gang med Blackboard. Vi anbefaler dog også, at man orienterer sig i det resterende vejledningsmateriale, da Blackboard stiller en bred variation til rådighed, der ikke er beskrevet i quickguiden.

Vejledning i Blackboard

Formålet med dette kursusmateriale, rettet mod medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet, er at lette overgangen fra andre LMS’er til Blackboard samt at forberede ansatte til at bruge Backboard. Dette gøres gennem instruktion og guidelines i basal brug af systemet.

Kursussekretærer

 • Særlige rettigheder
 • Gør kurser utilgængelige
 • Indskrivning på kurser

Undervisere

 • Oprettelse og håndtering af kurser
 • Tilføjelse af materiale til kurser
 • Opgaver og interaktion med studerende 

Vejledning til kollaborative værktøjer

 • Avancerede funktioner rettet mod undervisere
 • Blackboards kollaborative værktøjer
 • Funktioner til feedback

Godt i gang med Blackboard

Første gang du som kursussekretær eller kursusansvarlig underviser logger ind på Blackboard, er der en række opgaver, du med fordel kan gennemgå. Dels skal du indskrives (enroll) på dine relevante kurser, men endnu vigtigere er, at du sikrer, at dine kurser fremstår som ønsket i Blackboard. Kurser fødes som standard med 3 niveauer i Blackboard, og derfor skal du sørge for, at det kun er de relevante kurser, der er tilgængelige. Eventuelle fejlrettelser i relation til kurserne (navngivning, manglende hold osv) skal ske i samarbejde med AU Studier.

I denne vejledning kan du se hvordan du:

 • logger ind via WAYF
 • tjekker dine kurser
 • quick enroll´er / unenroll´er
 • Slår kurser sammen, der skal samlæses (merge kurser)
 • uploader materiale til kurserne

Implementering af kursusmenustruktur

I forbindelse med implementeringen af Blackboard, har Blackboardteamet faciliteret en drøftelse af kursusmenustrukturer i Blackboard med en række institutter. I den forbindelse har de enkelte institutter defineret en standard kursusmenu for udvalgte kurser. Kursusmenuen er oprettet i et dedikeret "kursus" i Blackboard, hvorfra kursussekretærer kan vælge at kopiere menuen over på relevante kurser. Kursusmenuen for de enkelte uddannelser kan fremsøges i Blackboard ved at søge efter bss_menustruktur_candXXXX, hvor sidstnævnte angiver den valgte uddannelse. Vær opmærksom på, at ikke alle institutter har defineret en dedikeret menustruktur.

Hvis jeres institut ønsker at definere en institut- eller uddannelsesspecifik menustruktur, så er I meget velkomne til at kontakte Blackboardteamet.