Oprettelse i Blackboard

Blackboard får informationer om kurser, studerende og undervisere fra en række administrative systemer på Aarhus Universitet. Blackboard er som udgangspunkt såkaldt "slave" på henholdsvis STADS og Syllabus, der fodrer oplysninger til Blackboard. Således skal ændringer i forhold til indskrivning på hold, oprettelse af kurser, registrering af underviser og lignende som udgangspunkt ske i disse systemer. Hvis du har henvendelser vedrørende ovenstående skal du kontakte AU-Studier. Se kontaktoplysninger her.

Blackboard har dog også roller og kurser, der skal oprettes manuelt. Således skal medarbejdere, der skal have rollen og de tilhørende rettigheder som kursussekretær benytte sig af nedenstående formular. På samme måde skal eksternt tilknyttede brugere også oprettes manuelt. Det være sig brugere, der ikke har et AU-ID eller brugere, der ikke på anden måde er tilknyttet til Aarhus Universitet.

Sidst, men ikke mindst, er det muligt at få oprettet "ikke ECTS givende" kurser i Blackboard. Det vil sige, kurser, der ikke er en del af det officielle kursusudbud og derfor ikke skal oprettes i STADS.