Feedback og bedømmelser

I Blackboard har du mulighed for at give de studerende feedback eller bedømme deres aktiviteter (blogs, wikis, dagbøger, diskussionsfora, test og opgaver).  

Karaktercentret i blackboard tilbyder en række værktøjer til feedback, bedømmelse og karaktergivning af de studerendes arbejde. I videoen gennemgåes muligheder og funktioner i karaktercentret.