Brightspace


Om Brightspace

Brightspace er en læringsplatform – også kaldet et Learning Management System (LMS). Et LMS er en betegnelse for en platform til udvikling, distribuering, afholdelse og administration af undervisnings­materialer og -aktiviteter via nettet.

Om CED

Centre for Educational Development (CED) forvalter, supporterer og videre­udvikler platformen. CED er AU's universitets­pædagogiske center.

Vi arbejder med lærings­teknologi (EDU IT), forsker, udbyder kurser og tilbyder rådgivning og sparring om universitets­pædagogik til alle fagmiljøer på AU.

Brightspace-nyheder

Studietube.dk erstattes af nye læringsteknologiske alternativer

CED’s pilotprojekt med Studietube.dk udløber 31. juli 2022. Hvis du har brugt Studietube.dk, så skal du logge ind på Studietube.dk og eksportere og…

Gør klar til forårssemesteret i Brightspace

- Medarbejdere

De fleste af forårets kurser er nu tilgængelige, og du kan begynde at opbygge dine kurser. CED har mange supporttilbud og har åbent til 23. december…

Blackboard lukker snart – husk at gemme dit indhold

- Administrativt

Brightspace har fra efterårssemestret afløst Blackboard som AU’s fælles læringsplatform, og den 31. oktober 2021 lukker Blackboard ned. Inden da skal…

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

CED-­support

For spørgsmål til funktionalitet eller tekniske problemer:

Åbningstider

  • Mandag-torsdag kl. 9:00-15:00
  • Fredag kl. 9:00-14:00

Serviceinfo

Ser om der er generelle problemer med Brightspace på serviceinfo: