Bedømmer

Før eksamen

Censor: Hvordan logger jeg på WISEflow?

WISEflow kan tilgås på: au.wiseflow.dk

Du kan logge på enten med MitID, eller hvis du foretrækker kun at logge på med adgangskode og password, med WAYF.

Klik på dette link for at se en detaljeret vejledning til, hvordan du som censor får adgang til WISEflow og eksamensbesvarelserne.

Underviser: Hvordan logger jeg på WISEflow?

WISEflow kan tilgås på: au.wiseflow.dk

Login kan ske på to måder:

1) Med WAYF:
Som brugernavn benyttes dit AU ID efterfulgt af @uni.au.dk (fx: au12345@uni.au.dk) og som password det selvvalgte password fra AU’s selvbetjeningsportal mit.au.dk.
Dernæst skal man bekræfte adgang på sin mobiltelefon.
Se mere om totrinsbekræftelse på denne side.

2) Med MitID

Hvordan gør jeg mit opgavesæt tilgængeligt?

Hold dig orienteret her om best-practice for, hvordan du gør dit opgavesæt tilgængligt, så teksterne bl.a kan læses højt af oplæsningssoftware, der bruges af studerende med ordblindhed/dysleksi og synshandicap.

Hvordan foregår eksamen for de studerende, og hvor kan de finde mere information?

På de studerendes studieportal kan du se, hvad de studerende er blevet informeret omkring. Her kan du også selv få et indblik i alt, hvad de har behov for at vide i forbindelse med digital eksamen.

Du kan altid henvise de studerende til denne side, hvor der er en direkte indgang til informationen på deres studieportal.

Efter eksamen

Hvordan registrerer jeg karakterer?

Du registrerer karaktererne direkte i WISEflow. For at kvalitetssikre karakterinddateringen skal både intern og ekstern eksaminator inddatere karaktererne i WISEflow.

I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan du inddaterer karakterer i WISEflow.

Der er også mulighed for, at du kan afgive karakterer offline i et Excel-ark og herefter importere dem til WISEflow. Læs mere i denne vejledning

Hvor ser jeg kontaktoplysninger på medbedømmere?

Hvis du klikker på knappen Medbedømmere over deltagerlisten, kan du se navn og e-mail på eventuelle medbedømmere. Læs mere her.

Hvordan bedømmer jeg offline?

Det er muligt for bedømmere at downloade alle besvarelser i bedømmerflowet på én gang samt at afgive karakterer offline i forbindelse med skriftlige eksamener.

Læs mere i denne vejledning.

Kan jeg indskrive bedømmelsesnotater i WISEflow?

Som bedømmer har du i forbindelse med voteringen pligt til at tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år (jf. eksamensbekendtgørelsen).

Vi anbefaler, at du indskriver dine notater og kommentarer direkte i Bedømmerværktøjet i WISEflow. Dine notater og kommentarer er som udgangspunkt personlige, og kan ikke ses af andre, men du kan vælge at dele dem med dine medbedømmere undervejs eller med de studerende, når bedømmelsesperioden er ovre. Du finder en beskrivelse af, hvordan du indskriver dine notater/kommentarer i WISEflow i online hjælpen i WISEflow.

Hvordan bruger jeg tekstlighedskontrollen?

Besvarelser, der afleveres i WISEflow, screenes automatisk af tekstlighedskontrolsystemet Ouriginal. Resultatet er tilgængeligt i WISEflow ca. 24 timer efter, at eksamen er slut for deltagerne. Resultatet vises som en procentsats i WISEflow. Når du klikker på procentsatsen, kan du se selve tekstlighedsrapporten i Ouriginal.

Det er vigtigt at præcisere, at procentsatsen ikke viser graden af plagiat, men fundne overlap. Ouriginal kan påvise overlap mellem tekster og dermed være et hjælpemiddel til at finde eventuelt snyd i skriftlige opgaver. Ved mistanke om snyd er det altid op til dig som bedømmer at kontrollere tekstlighedsrapporten og vurdere, om der rent faktisk er tale om plagiat. Læs mere om brugen af Ouriginal her.

Ved yderligere spørgsmål til tekstlighedskontrollen i WISEflow, kontakt Margit Grønborg (bss.it@au.dk).

Hvad gør jeg ved mistanke om eksamenssnyd?

Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med en prøve, skal du altid konsultere studielederen. Herefter kan der evt. indbringes en sag om eksamenssnyd  til afdelingen for Uddannelsesjura på AU.

Læs mere her.

Teknisk support

Hvis du har spørgsmål angående login, funktionalitet m.m. i WISEflow, bedes du kontakte supporten.

IT-supporten

Der ydes support i hele IT-supportens åbningstid.
Mail: bss.it@au.dk

Derudover kan du kontakte WISEflow-supporten direkte: 

Margit Grønborg
Mail: bss.it@au.dk
Direkte telefon: 2166 9688 

Administrativ support

Har du administrative problemer, skal du henvende dig til:

Aarhus BSS Studier:
Se kontaktoplysninger her:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-student-services/

    Institut for Forretningsudvikling og Teknologi:
    Aarhus BSS Studier, Herning
    Birk Centerpark 15
    7400 Herning 
    Kontaktinformation