EDDI linker igen korrekt til kursuskataloget

25.04.2019 | Henriette Louise Lausten

EDDI linker igen korrekt til kursuskataloget og der kan frit publiceres dokumentordninger.

Ordninger med forkerte links er blevet rettet til de korrekte links.

EDDI