STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. november

30.10.2020 | Tina Andreasen Bjerrum

”STADS og EDDI testmiljø/"sandkasse" (Prodforretning) er i dag blevet opdateret, således miljøet nu indeholder produktionsdata fra den 29. oktober 2020.

Trimmeparameteren på Prodforretning er nu sat således, at der ved studerendes tilmelding i STADS SB tilmeldes til en eller flere af alle de EKA, som en UVA fører frem til, uden der tjekkes for, om aktiviteterne kan indgå i en af den studerendes indskrevne studieordninger.

Ændringen af trimmeparameteren i STADS produktion bliver foretaget fredag efter kl. 16.00.

STADS