Timetællingssystemet er blevet opdateret

17.09.2018 | Tina Andreasen Bjerrum

Fredag den 14. september blev Timetællingssystemet opdateret med en længe ventet rettelse.

  • Andre udd.akt. – Denne kolonne bruges til at angive én af 5 typer af aktiviteter. Det har dog været muligt at indtaste ethvert tal i denne, desuden har systemet placeret timer fra nogle undervisningsformer aflæst fra undervisningsskema heri. Dette er nu rettet sådan, at der ikke kan indtastes typer, som ikke er angivet i vejledningen fra styrelsen. Ved aflæsningen af timer fra undervisningsskema placeres undervisningsformen vejledning i vejledningskolonnen, alle andre undervisningsformer fordeles i kolonnerne > 40 eller < 40 timer.
  • Der er nu indført en sum i bunden af alle kolonner.
Timetæller