Udfordringer med skærmbilledet "klar til bevis"

28.06.2018 | Tina Andreasen Bjerrum

I AU Bevis kan man pt opleve udfordringer med skærmbilledet ”Klar til bevis”.

Studiesystemer og AU IT har analyseret de fejl med datatræk til "Klar til bevis”, alle fakulteter i denne uge sporadisk oplever i AU Bevis.

Det er konstateret, at fejlen ikke hidrører fra AU Bevis; fejlen ser ud til at opstå et sted mellem Horizon, netværksadgange og STADS-databasen, vi trækker data fra.

Desværre kan AU IT på nuværende tidspunkt ikke lokalisere – og dermed håbet at kunne rette – fejlen.

AU IT er allerede i går blevet gjort opmærksom på, at fejlen er blokerende for effektiv produktion af eksamensbeviser på alle fakulteter.

Ledelsen i Studiesystemer er orienteret om situationen, og vi følger fortsat sagen tæt.

AU Bevis

1435479 / i40