STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. maj 2023

STADS testmiljø er opdateret med friske data forud for tilmeldingsrunden 1. maj 2023

STADS og EDDI testmiljø/"sandkasse" (Prodforretning) er blevet opdateret, således miljøet nu indeholder produktionsdata fra den 24. april 2023.

Trimmeparameteren på Prodforretning er nu sat således, at der ved studerendes tilmelding i STADS SB tilmeldes til en eller flere af alle de EKA, som en UVA fører frem til, uden der tjekkes for, om aktiviteterne kan indgå i en af den studerendes indskrevne studieordninger.

Ændringen af trimmeparameteren i STADS produktion bliver foretaget fredag den 28. april efter kl. 15.00.
Trimmeparameteren vil onsdag morgen den 24. maj blive ændret tilbage til oprindelig værdi, hvorefter der igen tjekkes for om aktiviteterne kan indgå i en af den studerendes indskrevne studieordninger.