AUSustainability netværk

Bliv medlem af AU's bæredygtighedsnetværk i dag

#AUSustainability er et netværk af ambassadører, hvor alle studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's bæredygtighed, inviteres til at deltage.

Formålet med netværket er at generere idéer, dele informationer/begivenheder samt få viden om, hvordan vi sammen kan gøre Aarhus Universitet endnu mere bæredygtigt.  

Som ambassadør får du mulighed for at indgå i et unikt netværk af studerende og medarbejdere, hvor I vil inspirere og engagere hinanden til at udvikle og iværksætte bæredygtige tiltag.

 

Næste møde

Næste møde i netværksgruppen holdes den 29. januar kl. 16.00-18.00 i bygning 1910, lokale 217.

Emnet på mødet er AU’s klimastrategi 2020-2025, som netop er sendt i høring hos universitetets medarbejdere og studerende. Klimastrategien indeholder et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen for universitetets drift. Læs mere om strategien. 

På netværksmødet kan du komme med dine overvejelser i forhold til strategien – vi vil arbejde med strategien i grupper og efterfølgende opsamles input fra dagen i et samlet høringssvar, som sendes til AU’s bestyrelse sammen med de andre høringssvar.

Tilmelding: Hvis du vil deltage i mødet, skal du tilmelde dig her.

Program

16.00: Kaffe/te og kage
16.15: Velkommen og introduktion til AU’s kommende klimastrategi 2020-2025
16.30: Arbejde med strategien i grupper
17.50: Open mic
18.00: Tak for i dag