Du er her: Bæredygtighed AUSustainability netværk

AUSustainability netværk

Bliv medlem af AU's bæredygtighedsnetværk i dag

#AUSustainability er et netværk af ambassadører, hvor alle studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's bæredygtighed, inviteres til at deltage.

Formålet med netværket er at generere idéer, dele informationer/begivenheder samt få viden om, hvordan vi sammen kan gøre Aarhus Universitet endnu mere bæredygtigt.  

Som ambassadør får du mulighed for at indgå i et unikt netværk af studerende og medarbejdere, hvor I vil inspirere og engagere hinanden til at udvikle og iværksætte bæredygtige tiltag.

Ambassadørerne i netværket får desuden mulighed for at få indflydelse på AU’s kommende bæredygtighedsstrategi.

 

Møder i netværket

Der vil blive afholdt månedlige netværksmøder. Her vil ambassadørerne få mulighed for at sparre med hinanden, lade sig inspirere og lære, hvad man som ambassadør kan gøre, for at fremme bæredygtighed. 

Næste møde i netværksgruppen holdes den 28. maj kl. 15.00-18.15 i bygning 1910, lokale 217

Vær opmærksom på at mødet starter en time tidligere end tidligere annonceret. Der er registrering og kaffe fra kl. 15.00, og det officielle program starter kl. 15.15. Hovedemnet for mødet vil være AU's bæredygtighedsstrategi. 

Tilmeld dig her

­

Program:

  • Registrering og kaffe
  • Velkommen og forventet udbytte 
  • Rammen for strategi-arbejdet v. Universitetsdirektør Arnold Boon
  • Arbejdsgruppens foreløbige arbejde med strategien
  • Pause
  • Gruppearbejde: Medlemmer af arbejdsgruppen og medlemmer af netværket drøfter strategien 
  • Opsamling, næste møde og netværkets bidrag til strategien. 

Live-streaming: Det vil være muligt at følge mødet via live-streaming

1446100 / i40