Organisering

På denne side kan du læse om organiseringen bag arbejdet med AU's bæredygtighed. 

Arbejdsgruppen

Opgaven
Arbejdsgruppen har i perioden maj til november 2019 haft til opgave at bidrage til udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi (senere omdøbt til klimastrategi) for Aarhus Universitetet fra 2020 til 2025. Strategien sætter retning for universitetets arbejde med at reducere AU's udledning af CO2. Arbejdsgruppen har i arbejdet med strategien forholdt sig til bidrag fra et internt bæredygtighedsseminar (afholdt 21. marts 2019) og bidrag fra AUSustainability netværket

Tidsplan
Strategien var i høring på universitetet primo 2020, og blev godkendt af AU’s bestyrelse 1. april 2020.   

Hvem er i arbejdsgruppen? 
Arbejdsgruppen består af otte medlemmer. Herunder fire forsker, to studerende, samt en teknisk og en administrativ medarbejdere. Forskerne er indstillet af de fire fakulteter, og de studerende er henholdsvis indstillet af Den Grønne Studenterbevægelse og Studenterrådet, De Konservative Studere og Frit Forum.

Maja Kofod Jensen

Niklas Stoyan Hornbæk Knoth

 • Studerer diplomingeniør i bygningsteknik med speciale i miljø
 • Studenterrådet
 • E-mail:201405715@post.au.dk

  Sustainability netværk

  #AUSustainability er et netværk af ambassadører, hvor alle studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's bæredygtighed, inviteres til at deltage. 

  Sustainability Team

  Der er nedsat et Sustainability Team, som understøtter sustainability netværket samt arbejdet med strategien og implementeringen af denne.

  Har du spørgsmål til arbejdet med AU’s klimastrategi, bedes du kontakte Susanne Søes Hejlsvig.

  Teamet består af: