Du er her: Bæredygtighed Organisering

Organisering

På denne side kan du læse om organiseringen bag arbejdet med AU's bæredygtighed. 

Arbejdsgruppen

Opgaven
Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde en bæredygtighedsstrategi for Aarhus Universitetet fra 2020 til 2025. Strategien skal sætte retning for universitetets arbejde med at fremme sin miljømæssige bæredygtighed og indeholde en handlingsplan for, hvordan strategien kan realiseres. Arbejdsgruppen er forpligtiget til at forholde sig til bidrag fra et internt bæredygtighedsseminar (afholdt 21. marts 2019) og bidrag fra AUSustainability netværket.

Tidsplan
Bæredygtighedsstrategien sendes i høring på universitetet primo 2020 og fremlægges herefter for AU’s bestyrelse.   

Hvem er i arbejdsgruppen? 
Arbejdsgruppen består af otte medlemmer. Herunder fire forsker, to studerende, samt en teknisk og en administrativ medarbejdere. Forskerne er indstillet af de fire fakulteter, og de studerende er henholdsvis indstillet af Den Grønne Studenterbevægelse og Studenterrådet, De Konservative Studere og Frit Forum.

Maja Kofod Jensen

Niklas Stoyan Hornbæk Knoth

 • Studerer diplomingeniør i bygningsteknik med speciale i miljø
 • Studenterrådet
 • E-mail:201405715@post.au.dk

  Sustainability netværk

  #AUSustainability er et netværk af ambassadører, hvor alle studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's bæredygtighed, inviteres til at deltage. 

  Sustainability Team

  Der er nedsat et Sustainability Team, som understøtter sustainability netværket samt arbejdsgruppens arbejde med strategien og den efterfølgende implementering.

  Har du spørgsmål til arbejdet med AU’s kommende bæredygtighedsstrategi, bedes du kontakte Pernille Bak Pedersen. Har du spørgsmål vedrørende AUSustainability Network, bedes du kontakte Susanne Søes Hejlsvig.

  Teamet består af:

  1446385 / i40