Du er her: Bæredygtighed Rammer og strategier for bæredygtig drift

Rammer og strategier for bæredygtig drift

På denne side kan du læse mere om nogle af de rammer og strategier, som er med til at danne grundlaget for AU’s arbejde med bæredygtighed i driften. 

Siden er under udarbejdelse.


Bæredygtighedsstrategi

En arbejdsgruppe bestående af studerende og medarbejdere er i gang med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi for AU fra 2020 til 2025. 

Bæredygtighedsstrategien sendes i høring på universitetet primo 2020 og fremlægges herefter for AU’s bestyrelse.  

Ansvarlig investeringspolitik

Formålet med politikken er at understøtte, at universitetets egenkapital og likvide midler investeres på en måde, der sikrer det bedst mulige afkast inden for de lovmæssige rammer. Samt at dette sker på en ansvarlig måde i forhold til miljø, etik m.v.

Investeringer må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde etiske krav og minimum hvert halve år skal AU screene investeringerne for selskaber, der overtræder internationale normer – herunder FN-konventioner, der beskæftiger sig med fx miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og kontroversielle våben.

1446403 / i40