Sådan arbejder AU med bæredygtighed

Aarhus Universitet har iværksat mange tiltag for at reducere forbruget af el, vand og varme. Resultatet er, at energiforbruget per årsværk er reduceret med 20% siden 2006. Dette er sket på trods af, at universitet har udviklet sig i retning af at have mere energitunge forskningsområder.

Selvom AU er nået rigtig langt, skal der fortsat gøres en indsats. Det skal dels ske gennem anvendelsen af smarte teknologier samt ved at universitetet understøtter en bæredygtig adfærd hos brugerne af universitetets bygninger.


Der bliver arbejdet med AU's miljømæssige bæredygtighed på mange forskellige måder og niveauer rundt omkring på universitetet. Nedenfor præsenteres et lille udsnit af forskellige bæredygtige løsninger, som eksisterer i AU's drift samt eksempler på forskningsprojekter om miljømæssig bæredygtighed. På universitetet arbejdes der også med bæredygtighed i undervisningen - dette arbejde fremgår ikke af listen nedenfor. 

Desuden præsenteres oversigt over institutter, centre, netværk mv., der beskæftiger sig med miljømæssig bæredygtighed.