Omlægning af undervisning

På denne side kan du finde information og vejledninger til, hvordan du som underviser kan omlægge den traditionelle tilstedeværelsesundervisning til andre læringsformater og undervisningsformer. 

Tre trin frem mod en omlægning

Nedenfor finder du tre forskellige muligheder for at omlægge din undervisning. Vi anbefaler kraftigt, at du starter med at se, hvorvidt trin 1 kan være tilstrækkelig til at omlægge din undervisning, hvorefter du bevæger dig til trin 2 og muligvis trin 3.  


Trin 1: Tilpasning af kursusaktiviteter

Undervisningen og de studerendes læring skal understøttes bedst muligt under de givne omstændigheder. Dette handler først og fremmest om at hjælpe de studerende til at arbejde endnu mere selvstændigt med stoffet i den kommende tid samt at kommunikere ofte og præcist. Det kan gøres ved:

  • at give eksplicit, løbende kommunikation omkring afholdelse af undervisning, form, indhold, deadlines osv. Værktøjerne Announcements og Send E-mail i Blackboard kan med fordel anvendes til dette formål.
  • at lave mere detaljerede læsevejledninger. Det kan gøres med gode spørgsmål i Blackboard, som den studerende kan bruge til støtte i læsningen, opgaveløsningen osv.
  • at indbygge opgaver på Blackboard, der støtter de studerendes arbejde med pensum og kommunikation. Det kan fx være et Q&A-forum på Blackboard, hvor de studerende kan stille hinanden og dig som underviser spørgsmål. Det kan også være afleveringer, quizzer og tests, der kan gives feedback på.
  • at optage videoer, der forklarer pensum og/eller at gøre brug af videokonference til fjernundervisning. Se trin 2.

Teknologisk understøttelse

Alle muligheder i trin 1 kan understøttes af funktionalitet i Blackboard samt forskellige allerede eksisterende læringsteknologier, som AU har adgang til.

Inspiration

Visse undervisningsaktiviteter kræver dog særlige overvejelser, og det anbefales at tage kontakt til det pædagogiske center på dit fakultet, hvis du har behov for vejledning i denne proces. Du finder link til de forskellige centre til højre.

Center for Undervisning og Læring på BSS har udviklet nogle nyttige inspirationseksempler på, hvordan du kan omlægge din undervisning. Disse kan bruges af alle undervisere på AU og findes her:

Herudover har Science and Technology Learning Lab på Nat-Tech udviklet nogle gode og almene videovejledninger til forskellige nyttige funktioner i Blackboard:

Trin 2: Omlægning med brug af video

På dette trin handler det om at omlægge og afholde mindre forelæsninger og holdundervisning via videokonference eller ved korte videooptagelser. Med videokonferenceværktøjet Zoom vil du som underviser kunne afholde synkrone undervisningssessioner, hvor de studerende kan tilgå et virtuelt læringsrum direkte fra Blackboard. I Zoom kan du tale og interagere med de studerende samtidig med, at du enten viser slides, din skærm eller anvender det indbyggede digitale whiteboard. Du har også mulighed for undervejs at dele holdet ud i mindre virtuelle grupperum for at understøtte forskellige former for gruppearbejde.

Zoom understøtter også muligheden for at lave videooptagelser af, at du speaker til slides eller andet materiale på din skærm (screencast). Disse optagelser kan efterfølgende deles med de studerende vha. værktøjet Kaltura Media i Blackboard. Denne slags asynkron brug af video kan være et godt alternativ til synkron, Zoom-baseret undervisning, da de studerende vil kunne tilgå optagelserne senere efter behov.

Teknologisk understøttelse

Der er flere muligheder for teknologisk understøttelse af omlægning med brug af video. Undervisere på Arts anbefales at bruge Blackboard Collaborate, mens undervisere på resten af AU anbefales at anvende Zoom.

Du kan finde både tekniske vejledninger og pædagogisk inspiration til Zoom her:

Du kan finde både tekniske vejledninger og pædagogisk inspiration til Blackboard Collaborate her:

Hvis du har behov for at kommentere dine slides eller forklare begreber, koncepter eller udvalgte dele af pensum til de studerende, kan du lave en kort videooptagelse af dine slides eller andet materiale på din skærm med et af følgende værktøjer:

Kapacitet

AU’s leverandører af videokonferenceværktøjer arbejder løbende på at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til den stigende efterspørgsel. Du kan følge med i driftsstatus på de forskellige tjenester på serviceinfo.au.dk

Tjenesterne har deres spidsbelastning fra cirka 9.30-12.00, så hvis du vil være sikker på, at der er kapacitet til at afholde din undervisning eller optage en screencast via videokonferenceværktøjet, så kan du overveje at placere dine aktiviteter uden for dette tidsrum, samt evt. overveje brugen af asynkron video som beskrevet ovenfor.

Trin 3: Videooptagelse og streaming af forelæsninger

På dette trin handler det om at omlægge og afholde forelæsninger, der har en særlig kritisk dimension og et uomtvisteligt behov for undervisning vha. mange tavler og/eller andet fysisk udstyr. I disse tilfælde vil der — undtagelsesvist — være mulighed for at få support og bistand til enten at livestreame fra udvalgte lokaler eller at optage undervisning til efterfølgende upload i Blackboard. Dette skal aftales med og godkendes af eget fakultet.

Teknologisk understøttelse

AU har flere lokaler rundt om på fakulteterne, som er udstyret med kamerateknologi, der kan understøtte optagelse af undervisningen i en høj kvalitet. Kombinationen af, at det både er en ressourcekrævende proces at håndtere dette undervisningsformat, og at AU er fysisk lukket, skal du tage kontakt til dit fakultets pædagogiske center eller studie-taskforce i forhold til en visitation af denne mulighed.    

Zoom og IT-sikkerhed: Brug altid den officielle AU-instans

Corona-krisen har medført en markant stigning i brugen af Zoom på verdensplan, hvilket også har affødt en del kritiske mediehistorier om IT-sikkerheden hos Zoom. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det er gennem Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), at AU har en aftale med Zoom. Den aftale indeholder alle de betingelser om databeskyttelse, man almindeligvis vil forvente af en europæisk aftale.

Derfor er det vigtigt, du ikke benytter gratisversionen eller køber licens til den almindelige version fra Zoom’s egen hjemmeside, men derimod bruger den officielle AU Zoom-instans. Det kan ske ved at blive oprettet gennem Blackboard, https://zoom.au.dk eller aarhusuniversity.zoom.us. Du finder vejledningen til dette i beskrivelsen under trin 2 ovenfor.

Hold din Zoom-klient opdateret

Zoom udvikler løbende på deres teknologi i forhold til at styrke IT-sikkerheden. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer din Zoom-klient til den nyeste version, når der kommer en opdatering.

Løbende sikkerhedsvurdering
AU foretager løbende sikkerhedsvurderinger af Zoom, og du kan her læse mere om IT-sikkerheden på den Zoom-løsning, som AU bruger: www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoomfaq

Du kan også læse mere i nyheden på medarbejdere.au.dk

Pædagogisk vejledning til omlægning

Foruden de ovenstående, generelle løsningsforslag, er der en række fakultetsspecifikke undervisningsformer og -aktiviteter, der kræver en særlig indsats og hensyn. Læs mere på de individuelle fakulteters hjemmesider om denne omlægning, supportmuligheder og andre nyttige informationer. Du kan tilgå fakulteternes informationssider vedrørende omlægning og fjernundervisning i menuen til højre.