Fire modeller for omlægning af undervisning

På denne side kan du finde information og vejledninger til, hvordan du som underviser kan omlægge den traditionelle tilstedeværelsesundervisning til andre læringsformater og undervisningsformer, der tilgodeser Uddannelses- og Forskningsministeriets gældende retningslinjerne. 

Det fælles universitetspædagogiske center – Center for Educational Development (CED) – har udviklet nedenstående fire modeller, der kan anvendes som inspiration i forbindelse med tilpasningen til de skærpede retningslinjer. Du kan også holde dig orienteret om dit fakultets konkrete anbefalinger via de forskellige links til højre.

Pædagogiske overvejelser


Som udgangspunkt er følgende overvejelser fornuftige at gøre sig i forhold til tilpasningen af undervisningen i alle fire modeller:

 • Hvilke aktiviteter skal de studerende deltage i før, imellem og efter den skemalagte undervisning?
 • Hvordan kan der løbende kommunikeres og forventningsafstemmes med de studerende?
 • Hvordan sikres det, at der er sammenhæng mellem synkrone og asynkrone aktiviteter?
 • Hvilke aktiviteter kan gennemføres individuelt, og hvilke bør gennemføres i grupper?
 • Hvilke teknologiske værktøjer understøtter bedst den planlagte undervisning?

Modeller for omlægning af undervisning

Model 1: Synkron online-formidling kombineret med synkron holdundervisning

Inspiration til synkrone online aktiviteter

Her kan du finde praksisnær inspiration til synkrone online undervisningsaktiviteter:

Uddybende beskrivelse af model 1

Model 1 kombinerer synkron online undervisning med synkron fysisk undervisning på campus. Modellen tager udgangspunkt i følgende:

 • Halvdelen af de studerende har mulighed for at være til stede i undervisningslokalet.
 • Dele af undervisningen vil skulle afholdes to gange.

I praksis betyder det, at holdet opdeles i hold A og hold B. På illustrationen ovenfor ses, at:

 • hold A deltager i online-undervisningen i holdets lokale, mens hold B deltager hjemmefra.
 • underviseren gennemfører en fysisk undervisningssession med hold A efter den indledende online-undervisning.
 • underviseren gentager den fysiske undervisningssession for hold B i umiddelbar forlængelse af hold A.
 • hold A og B bør bytte plads i rækkefølgen hver anden uge.

Alle undervisningssessioner holdes tidsmæssigt inden for den allerede skemalagte undervisningsplan.

Model 2: Asynkron online-formidling kombineret med synkron holdundervisning

  

Inspiration til asynkrone online-aktiviteter

Her kan du finde praksisnær inspiration til asynkrone online undervisningsaktiviteter:

Uddybende beskrivelse af model 2

Model 2 kombinerer asynkron online-undervisning med synkron fysisk undervisning på campus. Modellen tager udgangspunkt i følgende:

 • Halvdelen af de studerende har mulighed for at være til stede i undervisningslokalet.
 • Dele af undervisningen vil skulle afholdes to gange.

I praksis betyder det, at holdet opdeles i hold A og hold B. På illustrationen ovenfor ses, at:

 • alle studerende deltager i asynkron online-undervisning. Det kan fx bestående af optaget videomateriale, quizzer, test, opgaver m.m.
 • underviseren gennemfører en fysisk undervisningssession med hold A efter den indledende online-undervisning.
 • underviseren gentager den fysiske undervisningssession for hold B i umiddelbar forlængelse af hold A.

Alle undervisningssessioner holdes tidsmæssigt inden for den allerede skemalagte undervisningsplan.

Model 3: Ren online-undervisning

 
Inspiration til online undervisningsaktiviteter

Her kan du finde praksisnær inspiration til online undervisningsaktiviteter:

Uddybende beskrivelse af model 3

Med model 3 gennemføres undervisningen udelukkende online. Undervisningen kan bestå af en kombination af synkrone og asynkrone aktiviteter. De synkrone aktiviteter vil skulle gennemføres på det tidspunkt, der i forvejen er planlagt i skemaet for efteråret 2020.

Model 4: Synkron parallelundervisning

Uddybende beskrivelse af model 4

Med model 4 gennemføres synkron undervisning for hele holdet på samme tid, men kun halvdelen af de studerende er fysisk tilstede. Modellen tager udgangspunkt i følgende:

 • Halvdelen af de studerende har mulighed for at være til stede i undervisningslokalet.
 • Der er tilgængeligt IT-udstyr i undervisningslokale, der kan understøtte de parallelle undervisningsaktiviteter. Fx mikrofon og webcam, der kan tilsluttes egen bærbar PC, eller dedikeret Zoom-udstyr i lokalet.

I praksis betyder det, at holdet opdeles i hold A og hold B. På illustrationen nedenfor ses, at:

 • alle studerende deltager i den samme undervisningssession.
 • den ene halvdel befinder sig i undervisningslokalet, mens den anden halvdel af holdet befinder sig online.
 • de undervises synkront, og undervisningen i lokalet streames til de studerende, der befinder sig online.
 • de to halvdele skiftes til at være online, fx er hold A online i lige uger, mens hold B er online i ulige uger.

Alle undervisningssessioner holdes tidsmæssigt inden for den allerede skemalagte undervisningsplan.

Teknisk understøttelse af de fire modeller

Teknologi og teknologivalg spiller en central rolle i alle fire modeller. Her finder du en samlet oversigt over vejledninger til forskellige teknologiske værktøjer, der kan anvendes i de fire modeller.

Teknologiske værktøjer til synkrone aktiviteter

Teknologiske værktøjer til asynkrone aktiviteter