Seneste nyt til studerende

Information til alle studerende og medarbejdere den 18. september 2020

Kære alle studerende og medarbejdere

Regeringen har netop indført en række nye restriktioner og anbefalinger, som også får betydning for universiteterne. De gælder frem til den 4. oktober.

Nyt for studerende og medarbejdere uden for hovedstadsområdet

Som udgangspunkt afholdes den fysiske undervisning som hidtil planlagt. Universitetet er således ikke lukket ned i den pågældende periode. Dog skal vi arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets karakter. Forskningsaktiviteter og administrative støttefunktioner kan derfor stadig varetages på universitetet, hvis fysisk fremmøde er væsentlig for opgavens udførelse. Såfremt I er i tvivl, opfordrer vi jer til at tale med jeres nærmeste leder, så I sammen kan aftale, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges.

For studerende og medarbejdere i hovedstadsområdet

Restriktionerne for hovedstadsområdet udmeldt henholdsvis den 7.  og 15. september er forlænget frem til den 4. oktober. Det vil sige, at den fysiske undervisning afholdes som hidtil planlagt. Medarbejderne skal fortsat arbejde hjemmefra i videst mulige omfang. I er velkommen til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål med nærmeste leder.

For alle medarbejdere og studerende

Faglige møder og arrangementer kan afholdes, hvis de har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis. Er du i tvivl, så kontakt venligst din nærmeste leder. Hvis man vælger at gennemføre et møde eller arrangement fysisk, skal det naturligvis stadig ske under skærpet opmærksomhed på de gældende sundhedsmæssige råd og retningslinjer. Bemærk i øvrigt at forsamlingsforbuddet er sat ned fra 100 til 50 personer.

Til gengæld aflyses alle sociale arrangementer både for medarbejdere og studerende på hele universitetet foreløbigt frem til 4. oktober.

Vi håber meget, at vi med en fælles hurtig og effektiv indsats kan nøjes med ovenstående tiltag, men vi følger naturligvis udviklingen nøje og holder jer orienteret.

Følg gerne med på coronasitet, som opdateres i den kommende tid.

De bedste hilsner

Rektoratet

Berit, Arnold og Brian

Information til alle studerende, den 20. august 2020

Kære studerende

Fra mandag den 24. august er der studiestart på Aarhus Universitet – også på campus i Aarhus. Det bliver med de planlagte fysiske undervisningsaktiviteter og introduktionsforløb, som fortsat er mulige med den seneste melding den 19. august fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det gælder for alle tre campusser, at al aktivitet skal afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bl.a. omfatter:

  • Sikre, at gældende afstandskrav efterleves
  • Sikre, at der er adgang til håndsprit, håndvask mv.
  • Begrænsning af samtidigt tilstedeværende så vidt muligt (f.eks. ved holdinddeling)
  • Grundig rengøring

Du vil få nærmere besked fra dit studie om, hvordan studiestarten og undervisningen vil blive afviklet på netop din uddannelse. Her vil det fremgå, hvornår du skal møde fysisk frem, hvad der vil foregå online og om der er særlige forhold, du skal være opmærksom på, når du ankommer til – eller er på campus. 

Fælles ansvar

Når vi færdes på universitetet, skal vi alle være særligt opmærksomme på at overholde afstands- og hygiejnekrav samt være opmærksomme på kontaktpunkter som dørhåndtag mv. Vores foreløbige erfaring er, at vi generelt er rigtig gode til at følge retningslinjerne, når vi opholder os i klasserummet, mens det er sværere, når der er pauser. Husk at holde afstand. Vi skal passe på os selv og hinanden – og vi skal hjælpe hinanden med det. Det er et fælles ansvar. 

Vi har flere gange før måttet anmode om jeres tålmodighed og forståelse, og nu gør vi det igen. Corona-krisen tegner desværre til at blive langvarig – også mere langvarig, end de fleste har haft fantasi til at forestille sig. Det er derfor stadig vigtigt, at vi alle bidrager til, at vi som samfund kommer så smertefrit og fornuftigt igennem prøvelserne som muligt. Og det gør vi ved at følge de retningslinjer, som myndighederne har udstukket.

Vi opdaterer løbende sitet au.dk/corona med gældende retningslinjer. Både myndighedernes samt universitetets egne. 

Vi har måske ikke set den sidste lokale neddrosling for at dæmme op for stigende smittetryk. Det kan kun tiden vise. Men lad os alle gøre vores bedste til at holde smittetrykket nede, så I som studerende kan komme på campus og modtage undervisning i det omfang, det er muligt.

Er I nye studerende, modtager I besked om studiestart direkte fra jeres uddannelse. Er I nuværende studerende, kan I holde jer orienteret på jeres studieportal, som opdateres løbende og hurtigst muligt.

Med ønsker om en god semesterstart trods de usædvanlige omstændigheder.

Universitetsledelsen

 

Information sendt til studerende og medarbejdere 7. august 2020

 

Kære studerende og medarbejdere – særligt alle i Aarhus

Regeringen har netop opfordret til, at der i Aarhus Kommune iværksættes en række tiltag gældende fra nu og 14 dage frem for at bremse det stigende lokale smittetryk. Det aktuelle udbrud i Aarhus er det mest omfangsrige, siden corona-smitten brød ud i Danmark i begyndelsen af året. Så der er al mulig grund til at tage situationen meget alvorligt.

Det har desværre meget ærgerlige konsekvenser for både studerende og medarbejdere, som har deres gang på campus i Aarhus:

Rusaktiviteter

Aarhus Universitet har efter regeringens opfordring besluttet ikke at afholde nogen form for rusaktiviteter for nye studerende i Aarhus – foreløbig frem til og med den 23. august. Det vurderes den kommende tid, hvordan rusaktiviteterne kan afholdes senere. De berørte studerende får direkte besked.

Eksamen

Læsesale og biblioteker bør i perioden kun benyttes af studerende, som har eksamener i august. Fremmøde sker under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.

Hjemmearbejde i videst muligt omfang

I det omfang, det er muligt, skal universitetets medarbejdere i Aarhus arbejde hjemmefra frem til og med den 23. august. Medarbejdere må gerne komme ind og hente udstyr og materiale, hvis der er behov for det. Det er nærmeste leder, der afgør, i hvilket omfang medarbejdere skal varetage arbejdet hjemmefra i den pågældende periode. Medarbejdere vil således høre fra nærmeste leder så hurtigt som muligt. Vi må endnu engang bede om forståelse og tålmodighed – den lokale ledelse skal have mulighed for at danne sig et overblik.

Ingen arrangementer de næste 14 dage

Alle arrangementer, der indebærer fysisk tilstedeværelse på en af universitetets lokaliteter i Aarhus Kommune, kan som udgangspunkt ikke afholdes. Det gælder foreløbig frem til og med den 23. august. Nærmeste leder kan, såfremt der er en særlig begrundelse, give tilladelse til at gennemføre et planlagt arrangement – i givet fald skal det ske med skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer om afstand og hygiejne.

Vi er særdeles kede af, at vi endnu en gang skal begrænse vores aktiviteter. Men med den nuværende smitteudvikling i Aarhus har vi et ansvar for at følge myndighedernes anbefalinger.

Vi håber, at vi med en hurtig og effektiv indsats kan bidrage til at dæmme op for smitten og at vi dermed så hurtigt som muligt kan vende fuldt tilbage til universitetet og igen fylde campus Aarhus med liv.

Følg med på coronasitet, som opdateres i den kommende tid.

 

Med venlig hilsen

Universitetsledelsen

Information til alle studerende, den 19. juni 2020

Vi har netop modtaget den glædelige besked fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at vi kan give adgang til studerende til ”læsesale, grupperum, biblioteker og lignende hen over sommeren”. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Vi vil nu gå i gang med at afklare, hvordan vi kan åbne i henhold til myndighedernes retningslinjer, så I studerende trygt kan vende tilbage til Aarhus Universitet, hvis I har behov for det her i sommermånederne. 

Lige så snart vi ved, hvornår vi er klar til denne del af genåbningen af universitetet, får studerende direkte besked pr. mail.

Information til alle studerende og medarbejdere, den 21. maj 2020

Den nye politiske aftale fra 20. maj om yderligere åbning af det danske samfund får stor indflydelse på arbejdsdagen for medarbejdere på Aarhus Universitet. Med aftalen bliver det nu muligt for mange af universitetets forskere og teknisk-administrativt ansatte at genoptage arbejdet i universitetets bygninger.

Medarbejdere, der har arbejdssted i de dele af universitetet, som ligger i Jylland og på Fyn, vil med aftalen få fysisk adgang til arbejdspladsen. Aftalepartierne har valgt, at denne yderligere åbning i Region Hovedstaden og Region Sjælland begrænses til offentlig forskning, der kræver fysisk tilstedeværelse. Som udgangspunkt omfatter det alle forskere samt herudover det tekniske personale, der er nødvendig for at udføre forskningen. Læs aftale

For at åbne forsvarligt skal vi leve op til myndighedernes retningslinjer, hvilket vil indebære en række restriktioner. Fx i forhold til, hvor mange der kan være på arbejde samtidig, hvor tæt man kan sidde, ligesom der vil skulle udvises særlige hensyn i forhold til kontaktsteder som fx møderum, frokostrum, kaffeautomater samt for brug af toiletfaciliteter. Det kræver en meget nøje lokal planlægning, bygning for bygning, og planlægningen vil blive sat i gang hurtigst muligt. Når den er tilendebragt, vil det blive meldt ud lokalt, hvordan denne del af åbningen bliver grebet an. I vil således få besked fra jeres ledelse om, hvornår jeres arbejdssted er parat til at tage imod jer og under hvilke vilkår.

Denne yderligere åbning af universitetet er et stort skridt i retning af en normaliseret hverdag, og det er glædeligt. Åbningen skal naturligvis ske forsvarligt i overensstemmelse med de sundhedsmæssige anvisninger af hensyn til den enkelte medarbejder og samfundet.

Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkommen til at henvende jer til jeres nærmeste leder. Vi opfordrer dog til om muligt at vente nogle dage, eftersom det store planlægningsarbejde, vi står foran, vil kræve noget tid.

 

Studerende må fortsat vente med at få fri adgang til campus

Hvor hverdagen vender mere tilbage til sin velkendte form for mange ansatte, fremgår det til gengæld af aftalen, at de videregående uddannelser først i fuldt omfang bliver en del af genåbningens fase 4 til august. Vi må forstå det sådan, at vi desværre kun kan give adgang til studerende på universitetet, hvis de er omfattet af de udvalgte eksamens- og undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse.

I aftalen fremgår det nemlig også, at ”videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde”. Det vil kun være aktuelt for enkelte, udvalgte eksamener. Universitetet er allerede som en del af fase 2 i genåbningen i gang med at afvikle eksamens- og undervisningsaktiviteter fysisk på universitetet. Det foregår ligeledes i fuld overensstemmelse med de sundhedsmæssige anvisninger fra myndighederne.

Vi er helt klar over, at mange studerende har et brændende ønske om at komme tilbage. Vi har ligeledes et ønske om, at studielivet genoptages, som vi kender det, og vi ser meget frem til gensynet med de studerende på vores campusser. 

Rektoratet

Information til alle studerende og medarbejdere fra universitetsledelsen, den 8. maj 2020

Kære studerende og medarbejdere

Der blev indgået en politisk aftale den 7. maj om fase 2 af en kontrolleret genåbning af det danske samfund.

Universiteterne kan udvide den delvise genåbning med virkning fra den 18. maj for at afvikle undervisning og eksamener, hvor der er krav om fysisk fremmøde. Der vil blive tale om et aftalt antal studerende og videnskabelige medarbejdere, som kan få adgang til universiteterne.

De nærmere detaljer, konkrete retningslinjer mv. for den delvise genåbning afklares og fastlægges i den kommende uge i dialog mellem ministeriet og Danske Universiteter. Åbningen skal ske på en kontrolleret måde i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Derudover fremgår det af den politiske aftale for plan for genåbning, at følgende initiativer kan komme på tale i en fase 3 med virkning fra 8. juni:

  • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse 
  • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser

Fra august er det planen, at der kommer en fuld åbning af alle uddannelser.

Ovenstående åbninger afhænger af, at epidemien holdes på et kontrolleret niveau.

På AU arbejder vi på højtryk med at afklare, hvad fase 2 konkret betyder for os. Vi forventer at kunne melde mere detaljeret ud hen mod slutningen af den kommende uge. 

Det er selvfølgelig glædeligt, at vi som samfund bevæger os i den rigtige retning. Men der er på universiteterne stadig et godt stykke vej, før vi er tilbage i normaltilstand.

Det er vi i ledelsen fuldt ud klar, og derfor må vi fortsat appellere til jeres tålmodighed.

I har udvist en forbilledlig indsats og vilje til at få denne ekstraordinære situation til at fungere, og det vil vi godt endnu en gang kvittere varmt for.

 Venlige hilsner

Universitetsledelsen

Information sendt til alle studerende 7. april 2020

Kære studerende

Med den seneste udmelding fra statsministeren mandag den 6. april bliver universiteterne ikke en del af første bølge i genåbning af samfundet. Vores fysiske nedlukning er forlænget frem til 10. maj.

Med den nye dato kommer vi endnu tættere på eksamensperioden. Vi ville som udgangspunkt gerne have fastholdt den eksamensform, I har forberedt jer på, for så mange af jer som muligt. Det var det, vi skrev ud til jer i fredags. Men det er ikke foreneligt med den seneste udmelding.

Vi har derfor nu truffet den beslutning, at vi i det indeværende semester omlægger alle eksamener, som overhovedet kan omlægges, til digitale eksamener. I vil høre nærmere fra jeres studie, hvad det konkret indebærer for lige netop jeres kommende eksamener.

Vi vil med andre ord arbejde hårdt på at omlægge så meget som muligt med henblik på at sikre, at I kan afslutte semesteret som planlagt. Men der vil desværre være ganske få eksamener, som må udskydes, fordi de forudsætter fysisk tilstedeværelse. Vi er klar over, at dette indebærer beklagelige konsekvenser for nogle af jer, men vi vil forsøge at hjælpe så godt, som det overhovedet er os muligt, så I ikke får problemer med studieaktivitetskravet eller maksimal studietid som følge af COVID-19.

Skulle det senere i dette semester vise sig muligt at åbne universitetet fysisk, vil jeres studienævn kunne beslutte at lægge eksamener tilbage til den oprindelige eksamensform, såfremt der er stærke argumenter for det. Skulle dette blive aktuelt for jer, vil I blive varslet mindst tre uger forinden.

Det er ikke nogen ligetil situation for jeres undervisere og studienævn at skulle omlægge eksamener i dette omfang, men de går straks efter påske i gang med planlægningen. I vil som sagt få direkte besked, når planen er klar.

Trods denne situation, som kan være udfordrende for os alle, håber jeg, at I får nogle gode, rolige påskedage. 

På vegne af universitetsledelsen

Berit Eika

Mail sendt til alle studerende fra prorektor den 3. april 2020

Kære studerende

På trods af den svære situation ved vi, at der bliver knoklet og kæmpet med studierne på distancen. Tak for jeres store fleksibilitet, forståelse og gå-på-mod i en usædvanlig og uforudsigelig tid.

I denne uge har statsministeren meldt ud, at der er grund til forsigtig optimisme om en gradvis åbning af landet efter påske. Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden givet universiteterne mulighed for at planlægge resten af semesteret online. Og mange af jer begynder at efterspørge svar om resten af semestrets forløb. Det er meget forståeligt.

På Aarhus Universitet vil vi gerne holde muligheden åben for, at I så vidt muligt kan få lov at gå til den eksamen, I har forberedt jer på. Derfor vælger vi at se tiden an frem til senest 1. maj.

Samtidig skal vi naturligvis forberede os på, hvordan vi tackler en delvis genåbning. Der er stor forskel på vilkårene på de forskellige uddannelser, og derfor har universitetsledelsen nu bedt de enkelte studienævn om hurtigst muligt at lave en plan for:

  • hvilke prøver, der bør prioriteres afholdt som oprindeligt planlagt
  • hvilke prøver, der nu eller fra 1. maj skal omlægges
  • hvilke prøver, universitetet er nødsaget til at udskyde

Eksamener, der er vanskelige at omlægge til digitale løsninger, vil have høj prioritet. Det kan eksempelvis være eksamener med et klinisk, eksperimentelt eller praktisk element samt mundtlige eksamener med mange eksaminander.

Vi forstår, at I kan have behov for vished om, hvordan jeres eksamen skal foregå. Derfor bliver der overalt i organisationen arbejdet hårdt på, at I kan få besked i så god tid som muligt om en eventuel omlægning af eksamen. I vil få direkte besked på jeres AU-mail fra studieadministrationen på jeres fakultet.

Selvom vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe jer igennem semesteret uden forsinkelse, så står vi i en ekstraordinær situation, og den kan mærkes. Lige nu er rigtig mange tvunget til at leve med en god portion uvished og se lyspunkter i en plan B. Der er nødløsninger overalt i samfundet. Det gælder også for os.

I den kommende tid er underviserne fortsat jeres nøglepersoner i de faglige spørgsmål, der trænger sig på. Men også studievejlederne løfter en kæmpeopgave og er parate til at give jer støtte og vejledning omkring de studiemæssige forhold.

Lige nu kan vi ikke appellere nok til, at I står sammen og hjælper hinanden – studerende og undervisere og studerende imellem. I det store billede er denne svære tid kort, og forhåbentlig sidder vi snart igen på campus, hvor det fysiske møde – trods alle gode digitale løsninger – er en nerve i det gode studieliv.

De bedste hilsner og ønske om en rigtig god påske

På vegne af universitetsledelsen

Berit Eika

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 3. april 2020

Mail sendt til alle studerende fra prorektor den 24. marts 2020

Kære studerende ved Aarhus Universitet

Jeg håber, I har det godt. Dette er en svær situation for os alle, og på vegne af hele universitetsledelsen vil jeg sige, at vi sætter stor pris på den måde, I tackler tingene på.

Husk at passe på jer selv og hinanden. Hold jer i kontakt med jeres medstuderende via online kanaler – og husk især på vores mange internationale studerende, som er adskilt fra deres familier i disse dage. Giv dem et opkald, eller ræk ud til hinanden via sociale medier – som mange af jer allerede gør – f.eks. via #yourniversity på Instagram. For de af jer, som bor på kollegier, er det særligt vigtigt, at I respekterer og støtter op om hinanden. Det kan være særligt udfordrende at bo tæt under disse omstændigheder, så vis hensyn, vær ekstra opmærksom på rengøring af fællesområderne osv.

I går forlængede statsminister Mette Frederiksen nedlukningen frem til og med 13. april, og dermed forbliver AU også lukket frem til den dato. Selvom der allerede er gået mange dage, så skal vi fortsat være tålmodige og efterleve myndighedernes anbefalinger: Bliv hjemme, så vidt det er muligt, hold læsegruppemøder online, hold afstand og undgå større forsamlinger. Ved at følge retningslinjerne mindsker vi smitterisikoen og hjælper vores sundhedssystem med at håndtere presset.

På AU arbejder vi stadig hårdt på at afvikle uddannelsesaktiviteter – inklusive eksaminer – online. Vi gør vores bedste for at svare på jeres spørgsmål omkring eksaminer, projektforløb og alle de andre ting, som bliver udfordret af smitteudbruddet. Husk at tjekke vores FAQ, som vi løbende opdaterer med nye spørgsmål og svar – og husk, at vores studievejledere er tilgængelige via chat alle hverdage fra 8-16.

Hvis I har brug for at tale med nogen, så kan I komme i kontakt med AU’s studenterpræster, ligesom de gode frivillige hos AU Helpline også er klar på chatten.

 

De bedste ønsker,

Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 18. marts

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 13. marts

Information til studerende fra universitetsdirektøren 12. marts, kl. 17.30

Information til studerende fra universitetsdirektøren
12. marts, kl. 17.30
Informationen er også sendt på mail.


Kære studerende

Nu er der, som I ved, ikke længere undervisning eller andre aktiviteter i AU’s bygninger. I har via jeres adgangskort adgang til bygninger på AU frem til fredag kl. 14, hvis der er særligt behov for at hente PC’er, bøger eller andet vigtigt materiale i bygningerne. I skal med andre ord ikke opholde jer i bygninger andet end for det korte ærinde.

Bibliotekerne på AU er lukket. Medarbejderne er sendt hjem. Hvis I har materiale på læsepladser, skabe eller lignende, kan I kontakte bibliotekerne via dette link.

Vi beder jer igen udvise tålmodighed i forhold til de mange spørgsmål, denne ekstraordinære situation afføder. Vi er i gang med at lave en hotline og oversigt over ofte stillede spørgsmål. Ligesom vi som tidligere nævnt arbejder ihærdigt på at etablere muligheder for fjernundervisning. Det hører I nærmere om, så snart vi har det på plads.

Der har desuden været pres på vpn-adgangen i dag. Det beklager vi, og vi må igen bede jer have tålmodighed. Der er mange flere brugere end normalt. Vi opfordrer jer til at prøve igen senere.

Venlige hilsner

Arnold Boon, universitetsdirektør

Information fra universitetsledelsen til studerende 11. marts kl. 23:00

Informationen er også sendt på mail


Bliv hjemme fra i morgen, torsdag den 12/3! Vi finder løsninger for jer så hurtigt som muligt, så godt som muligt.

Kære studerende på Aarhus Universitet

Regeringen har netop iværksat en række nye tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-smitte. Aarhus Universitet følger naturligvis myndighedernes anbefalinger.

Det betyder, at Aarhus Universitet midlertidigt indstiller alle undervisningsaktiviteter på de tre campusser i Herning, Emdrup og Aarhus fra torsdag morgen den 12. marts. Universitetets campusser holdes lukket for studerende foreløbigt frem til og med den 27. marts.

Der er tale om en ekstraordinær og svær situation, hvor vi alle må udvise samfundssind. Vi arbejder ihærdigt på at finde digitale løsninger for at etablere fjernundervisning og er i gang med at teste teknologien. Vi forventer at kunne være klar i begyndelsen af næste uge, så vi i videst muligt omfang kan opretholde jeres undervisning. Vi har dog ikke tidligere afprøvet teknologien i så stor en skala og må derfor bede om jeres tålmodighed, hvis det skulle trække lidt ud.

Vi holder jer orienteret via jeres AU-mail. I vil også fra torsdag kunne finde informationer på AU's hjemmeside om håndtering af corona-virus.

Med de bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information fra ledelsen til studerende, 11. marts kl. 12.30

Kære studerende på Aarhus Universitet

Som det er alle bekendt, er situationen alvorlig i forhold til coronasmitte i Danmark i disse dage. Som uddannelses- og statsinstitution har vi et særligt ansvar for at bidrage til at begrænse smitten, hvilket er myndighedernes meget klare fokus lige nu. 

Vi træffer derfor nu en række foranstaltninger beskrevet i det følgende for at leve op til det ansvar.

Hvis du har/får symptomer, som kan tilskrives coronavirus, skal du hurtigt kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. Hvis du har haft eller får tæt kontakt til en person, der er testet positiv for corona, skal du ligeledes kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger.  

Som universitet finder vi det afgørende, at vi i videst muligt omfang opretholder vores kerneaktiviteter i forhold til samfundet, uddannelse, forskning og rådgivning af myndigheder.

På nuværende tidspunkt fortsætter universitetets planlagte undervisningsaktiviteter, både i forhold til undervisning og eksamen, dog med én undtagelse, idet de medicinstuderende på kandidatuddannelsen ikke længere må møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning – foreløbig marts måned ud. Læs mere her

Vi opfordrer kraftigt til, at I nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til at forebygge smitte – læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte

Vi lader indtil videre biblioteker, læsepladser og kantiner være åbne. Det sker for at sikre jeres adgang til studiepladser. Dog indskærper vi også her, at alle brugere af disse faciliteter viser hensyn til hinanden ved fx at holde afstand samt vaske eller afspritte hænder, når man går ind og ud af lokalet. Dermed bidrager vi alle til at forebygge smitten (læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte)

Digitale undervisningsplatforme

Vi forbereder os på det scenarium, at vi ikke kan afvikle undervisning på traditionel vis og er ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Vi regner med inden for ganske kort tid at kunne indføre fjernundervisning for langt de fleste undervisningsaktiviteter, såfremt det bliver nødvendigt. Det holder vi jer naturligvis orienteret om.

Arrangementer, herunder fredagsbarer

Gældende fra nu og indtil andet måtte blive meddelt, afvikler vi på Aarhus Universitet kun arrangementer som konferencer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning.

Det betyder samtidig, at sociale arrangementer som fx fredagsbarer indtil videre ikke kan afholdes. Det gælder også, selv om der er færre end 1000 gæster. Vi gør dette for at bidrage til at begrænse smitte i samfundet.

Studierejser

Undervisere og studerende bør indtil videre ikke tage på studierejser.

Transport til og fra universitetet

Aarhus Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

Taskforce og løbende opfølgning

Vi har etableret en corona-taskforce på universitetet, som følger situationen nøje, og som løbende er i kontakt med de øvrige universiteter. Følg med her på AU’s corona-hjemmeside. Der vil komme nye informationer i takt med udviklingen.  

På vegne af universitetsledelsen 

Arnold Boon, Berit Eika og Brian Bech Nielsen