Seneste udmeldinger fra Aarhus Universitet

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 18. marts

Videohilsen fra rektor Brian Bech Nielsen, 13. marts


TIL MEDARBEJDERE

Information til medarbejdere fra rektor den 24. marts 2020

Kære medarbejdere på Aarhus Universitet

Det kom vist ikke som nogen stor overraskelse, at statsminister Mette Frederiksen i går forlængede den fysiske nedlukning af universiteterne med yderligere 14 dage frem til og med 13.april.

Det betyder, at også Aarhus Universitet fortsat holder lukket. Men kun i fysisk forstand. For på den digitale side bliver der ydet maksimalt for at holde kerneaktiviteterne så godt i gang, som overhovedet muligt. Jeg vil endnu engang udtrykke min beundring for den måde, I har tacklet situationen på. Det er ganske enkelt imponerende, at et stort universitet kan sadle om og køre videre på så kort tid. Det lader sig kun gøre, fordi I har gjort en enorm og dedikeret indsats for at få tingene til at glide bedst muligt under de givne rammer.

Der opstår, og der vil løbende opstå nye spørgsmål som følge af den fysiske nedlukning. Vi forsøger som hidtil at finde gode svar og løsninger så hurtigt, som det er muligt.

Vi går snart ind i en ny fase af nedlukningen, hvor den energi, pligtfølelse og virketrang, der har hjulpet os gennem den første fase, vil blive sat på prøve. Nedlukningen er forlænget med 14 dage, men det er vel ikke utænkeligt, at der kan være behov for en yderligere forlængelse, når man hører, at epidemien måske først topper efter påske. Så vi kan risikere et længere forløb, og den slags slider på tålmodigheden og på vores kernefunktioner.

Situationen begynder fx at udfordre forskningsprojekter i stigende grad. Jeg har fuld forståelse for, at det bliver sværere at udsætte sine planer, efterhånden som dagene går – men som udgangspunkt er vi nødt til fortsat at være restriktive. Dels fordi vi som offentlig institution selvfølgelig bakker op om myndighedernes anbefalinger, men også fordi vi er vores ansvar bevidst. Vi holder os hjemme for at beskytte de svageste og for at hjælpe landets sundhedsvæsen til at modstå det pres, der kan opstå, hvis for mange bliver syge på samme tid. Det føles ikke som en heltegerning at blive hjemme, men det er den måde, de fleste af os bedst kan hjælpe i denne kritiske situation.

Det er en udfordrende tid for landet og os alle. Endnu en gang vil jeg gerne opfordre jer til at passe på jer selv og alle os andre. Dels ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men også ved at finde en god rytme for arbejds- og familielivet og huske at få rørt jer lidt mellem arbejdsopgaverne. På et tidspunkt kommer vi ud på den anden side, og vi skulle gerne alle sammen være i en fornuftig forfatning både fysisk og mentalt, så vi er klar til at genindtage vores smukke universitet med fuld energi og livsmod.

 

De bedste ønsker til jer og jeres familier,

Brian Bech Nielsen

Information til medarbejdere 14. marts

Information til medarbejdere 
14. marts 
Informationen sendes også på mail i løbet af dagen


Kære medarbejdere

Der er mange informationer i disse dage, da Corona-forholdsreglerne løbende bliver ændret. Senest i aftes med myndighedernes udmelding fredag den 13. marts om indrejse og udrejse. På den baggrund skærper Aarhus Universitet sin position i forhold til rejser.

Medarbejdere på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet fraråder på det kraftigste tjenesterejser til udlandet, og vi opfordrer lige så kraftigt alle ikke bosiddende medarbejdere i udlandet til at komme hjem hurtigst muligt. Kontakt din nærmeste leder for at vurdere din situation, hvis du er i tvivl. Det bliver sværere og sværere at komme til Danmark, og der kan komme til at opstå kapacitetsproblemer også i andre landes sundhedssystemer. Medarbejderne skal holde sig orienteret via Udenrigsministeriets retningslinjer.

Bosiddende medarbejdere i udlandet anbefales ikke at rejse hjem, med mindre de føler sig utrygge eller frygter at strande i udlandet. Også her skal man holde sig orienteret via Udenrigsministeriets retningslinjer (link ovenfor).

Orientering i forhold til studerende

Studerende og ph.d.-studerende, der er på længerevarende ophold i udlandet, anbefales at overveje, om de ønsker at fastholde udlandsopholdet eller at rejse hjem – begge dele er en mulighed. I beslutningen bør følgende overvejelser indgå:

  • Kvaliteten og kapaciteten af det lokale sundhedsvæsen, hvis du skulle blive syg.
  • Tidspunktet for din planlagte hjemrejse. Hvis den er nærtforestående, kan du risikere, at flytrafikken er ramt af mange aflysninger, når du skal rejse.
  • Har du stadig adgang til undervisning på dit værtsuniversitet? Hvis ikke, kan det være en god ide at komme hjem nu.

Hvis du vælger at blive, skal du følge de anvisninger, du får fra de lokale myndigheder og din værtsinstitution. Du skal holde dig orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside og tilmelde dig danskerlisten, så du hele tiden modtager de nyeste opdateringer om dit værtsland. 

Denne information ligger til de studerende på au.dk/corona, som løbende opdateres. Også for jer medarbejdere. Men gå gerne til nærmeste leder, hvis du har spørgsmål.

Denne helt usædvanlige situation er svær at håndtere på mange måder. Vi må gøre vores bedste. Det var et af budskaberne fra rektor Brian Bech Nielsen i nyhedsbrevet fra universitetsledelsen i går. Se videohilsen fra Brian Bech Nielsen

Information fra universitetsledelsen til medarbejdere 11. marts kl. 23:50 Informationen er også sendt på mail

 

Kære medarbejdere

På baggrund af regeringens og myndighedernes udmeldinger her til aften har universitetsledelsen besluttet, at I ikke skal møde ind på arbejde fra i morgen torsdag den 12. marts og foreløbigt frem til og med fredag den 27. marts. Hvis du bestrider en kritisk funktion, såsom dyrepasning, særlig forskningsinfrastruktur, mv. skal du møde ind for at aftale nærmere med din ledelse, hvordan situationen bedst kan håndteres i perioden, hvor universitetet er nedlukket.

Hvis du har brug for at hente din bærbare pc eller lignende for at kunne arbejde hjemme, kan du hente det på din arbejdsplads, men derefter skal du fortsætte arbejdet hjemmefra.

Vi skal nu have styr på universitetets drift i de kommende uger, og vi er klar over, at situationen giver anledning til en række spørgsmål. Vi må bede jer vise forståelse for, at vi med dette korte varsel ikke har svar på alle spørgsmål endnu, men vi vil arbejde ihærdigt på at kunne gøre dette så hurtigt som muligt. Vi vil bede dig holde dig orienteret her på AU's corona-hjemmeside eller via kontakt til din nærmeste leder.

Til jer, der underviser. Som vi skrev ud til jer tidligere i dag, er vi i gang med at finde digitale løsninger for at etablere fjernundervisning. Vi arbejder ihærdigt på inden for ganske kort tid at få det op og køre. Men vi må igen bede om tålmodighed. Vi er i gang med at teste teknologien, og vi håber at have løsninger klar fra begyndelsen af næste uge, således I i videst muligt omfang kan opretholde jeres undervisning. 

I det omfang det er overhovedet er muligt, skal I arbejde hjemmefra. Vi har på universitetet en række faciliteter, der muliggør arbejde hjemmefra og sammen på distancen. Vi får nu samlet information om disse faciliteter, så de bliver lettilgængelige. I vil snarest muligt kunne finde et link til dette her på AU' corona-site. 

Med de bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information fra ledelsen til medarbejdere, 11. marts kl. 8:00

Kære medarbejder på Aarhus Universitet

Som det er alle bekendt, er situationen alvorlig i forhold til coronasmitte i Danmark i disse dage. Som uddannelses- og statsinstitution har vi et særligt ansvar for at bidrage til at begrænse smitten, hvilket er myndighedernes meget klare fokus lige nu.

Vi træffer derfor nu en række foranstaltninger beskrevet i det følgende for at leve op til det ansvar.

Hvis du har/får symptomer, som kan tilskrives coronavirus, skal du hurtigt kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. Hvis du har haft eller får tæt kontakt til en person, der har en coronavirusinfektion, skal du ligeledes kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. 

Som universitet finder vi det afgørende, at vi i videst muligt omfang opretholder vores kerneaktiviteter i forhold til samfundet, uddannelse, forskning og rådgivning af myndigheder.

På nuværende tidspunkt fortsætter universitetets fem fakulteter afviklingen af de planlagte undervisningsaktiviteter, både i forhold til undervisning og eksamen, dog med én undtagelse, idet de medicinstuderende på kandidatuddannelsen ikke længere må møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning – foreløbig marts måned ud. Læs mere her

Vi lader indtil videre biblioteker, læsepladser og kantiner være åbne. Det sker for at sikre de studerendes adgang til studiepladser. Dog indskærper vi, at alle brugere af disse faciliteter viser hensyn til hinanden ved fx at holde afstand samt vaske eller afspritte hænder, når man går ind og ud af lokalet. Dermed bidrager vi til at forebygge smitten (læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte)

Digitale undervisningsplatforme

Vi forbereder os på det scenarium, at vi ikke kan afvikle undervisning på traditionel vis og er ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Vi regner med inden for ganske kort tid at kunne indføre fjernundervisning for langt de fleste undervisningsaktiviteter, såfremt det bliver nødvendigt.

Forskning

De lokale forskningsaktiviteter fortsætter uændret for nuværende. Såfremt situationen hindrer det, skal du informere din nærmeste leder.

Arrangementer, herunder fx konferencer og seminarer

Gældende fra nu og indtil andet måtte blive meddelt, afvikler vi kun arrangementer som konferencer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning.

Arrangementer, som ikke er kritiske for uddannelse, forskning og rådgivning, aflyses eller udskydes – det gælder også arrangementer med under 1000 deltagere. Det drejer sig både om arrangementer, vi selv står bag, og arrangementer med eksterne arrangører på Aarhus Universitet. Hvis du er i tvivl, om et arrangement, du som medarbejder står bag, skal afholdes, skal du afklare dette med din nærmeste leder.

Hvis afholdelsen af et arrangement vurderes at være kritisk i forhold til uddannelse, forskning eller rådgivning og derfor bør afvikles, så følg nøje myndigheders anvisninger om forholdsregler (link til coronasmitte.dk). Dog gælder myndighedernes anbefaling om ikke at afholde arrangementer med mere end 1000 deltagere naturligvis fortsat.

Med disse foranstaltninger følger det naturligt, at sociale arrangementer på universitetet bør aflyses eller udskydes. Hvis du som medarbejder er i tvivl, om et arrangement bør aflyses eller udskydes, skal du afklare dette med din nærmeste leder.

Vi oplever allerede nu, at mange melder fra til arrangementer på universitetet. Ligesom der fx er eksterne oplægsholdere eller samarbejdspartnere, som ikke ønsker at komme på universitetet i den nuværende situation.

Vi opfordrer jer medarbejdere til at være påpasselige med, hvilke aktiviteter I deltager i forbindelse med tjenesten. Hvis det ikke er en aktivitet, hvis afholdelse er kritisk for uddannelse, forskning eller rådgivning, bør I generelt undlade at deltage.

Tjenesterejser til udlandet

Alle tjenesterejser til udlandet bør indtil videre udskydes eller aflyses. Det gælder for tjenesterejser til alle lande. Det kan virke drastisk, men vi gør dette for at begrænse smitte til og fra Danmark. 
Administrative medarbejdere og medlemmer af ledelsen vil for indeværende ikke tage på tjenesterejser til udlandet.

Tjenesterejser indlands

Aarhus Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

Studierejser

Undervisere og studerende bør indtil videre undlade at tage på studierejser.

Transport til og fra universitetet

Aarhus Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

Rejser i privat regi

Universitetet anbefaler, at medarbejdere følger myndighedernes anbefalinger vedrørende rejser til udlandet.

Taskforce og løbende opfølgning

Vi har etableret en corona-taskforce på universitetet, som følger situationen nøje, og som løbende er i kontakt med de øvrige universiteter. Følg med på AU’s corona-hjemmeside. Der vil komme nye informationer i takt med udviklingen. 

På vegne af universitetsledelsen

Arnold Boon, Berit Eika og Brian Bech Nielsen

TIL STUDERENDE

Mail sendt til alle studerende fra prorektor den 24. marts 2020

Kære studerende ved Aarhus Universitet

Jeg håber, I har det godt. Dette er en svær situation for os alle, og på vegne af hele universitetsledelsen vil jeg sige, at vi sætter stor pris på den måde, I tackler tingene på.

Husk at passe på jer selv og hinanden. Hold jer i kontakt med jeres medstuderende via online kanaler – og husk især på vores mange internationale studerende, som er adskilt fra deres familier i disse dage. Giv dem et opkald, eller ræk ud til hinanden via sociale medier – som mange af jer allerede gør – f.eks. via #yourniversity på Instagram. For de af jer, som bor på kollegier, er det særligt vigtigt, at I respekterer og støtter op om hinanden. Det kan være særligt udfordrende at bo tæt under disse omstændigheder, så vis hensyn, vær ekstra opmærksom på rengøring af fællesområderne osv.

I går forlængede statsminister Mette Frederiksen nedlukningen frem til og med 13. april, og dermed forbliver AU også lukket frem til den dato. Selvom der allerede er gået mange dage, så skal vi fortsat være tålmodige og efterleve myndighedernes anbefalinger: Bliv hjemme, så vidt det er muligt, hold læsegruppemøder online, hold afstand og undgå større forsamlinger. Ved at følge retningslinjerne mindsker vi smitterisikoen og hjælper vores sundhedssystem med at håndtere presset.

På AU arbejder vi stadig hårdt på at afvikle uddannelsesaktiviteter – inklusive eksaminer – online. Vi gør vores bedste for at svare på jeres spørgsmål omkring eksaminer, projektforløb og alle de andre ting, som bliver udfordret af smitteudbruddet. Husk at tjekke vores FAQ, som vi løbende opdaterer med nye spørgsmål og svar – og husk, at vores studievejledere er tilgængelige via chat alle hverdage fra 8-16.

Hvis I har brug for at tale med nogen, så kan I komme i kontakt med AU’s studenterpræster, ligesom de gode frivillige hos AU Helpline også er klar på chatten.

 

De bedste ønsker,

Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika

Information til studerende fra universitetsdirektøren 12. marts, kl. 17.30

Information til studerende fra universitetsdirektøren
12. marts, kl. 17.30
Informationen er også sendt på mail.


Kære studerende

Nu er der, som I ved, ikke længere undervisning eller andre aktiviteter i AU’s bygninger. I har via jeres adgangskort adgang til bygninger på AU frem til fredag kl. 14, hvis der er særligt behov for at hente PC’er, bøger eller andet vigtigt materiale i bygningerne. I skal med andre ord ikke opholde jer i bygninger andet end for det korte ærinde.

Bibliotekerne på AU er lukket. Medarbejderne er sendt hjem. Hvis I har materiale på læsepladser, skabe eller lignende, kan I kontakte bibliotekerne via dette link.

Vi beder jer igen udvise tålmodighed i forhold til de mange spørgsmål, denne ekstraordinære situation afføder. Vi er i gang med at lave en hotline og oversigt over ofte stillede spørgsmål. Ligesom vi som tidligere nævnt arbejder ihærdigt på at etablere muligheder for fjernundervisning. Det hører I nærmere om, så snart vi har det på plads.

Der har desuden været pres på vpn-adgangen i dag. Det beklager vi, og vi må igen bede jer have tålmodighed. Der er mange flere brugere end normalt. Vi opfordrer jer til at prøve igen senere.

Venlige hilsner

Arnold Boon, universitetsdirektør

Information fra universitetsledelsen til studerende 11. marts kl. 23:00

Informationen er også sendt på mail


Bliv hjemme fra i morgen, torsdag den 12/3! Vi finder løsninger for jer så hurtigt som muligt, så godt som muligt.

Kære studerende på Aarhus Universitet

Regeringen har netop iværksat en række nye tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-smitte. Aarhus Universitet følger naturligvis myndighedernes anbefalinger.

Det betyder, at Aarhus Universitet midlertidigt indstiller alle undervisningsaktiviteter på de tre campusser i Herning, Emdrup og Aarhus fra torsdag morgen den 12. marts. Universitetets campusser holdes lukket for studerende foreløbigt frem til og med den 27. marts.

Der er tale om en ekstraordinær og svær situation, hvor vi alle må udvise samfundssind. Vi arbejder ihærdigt på at finde digitale løsninger for at etablere fjernundervisning og er i gang med at teste teknologien. Vi forventer at kunne være klar i begyndelsen af næste uge, så vi i videst muligt omfang kan opretholde jeres undervisning. Vi har dog ikke tidligere afprøvet teknologien i så stor en skala og må derfor bede om jeres tålmodighed, hvis det skulle trække lidt ud.

Vi holder jer orienteret via jeres AU-mail. I vil også fra torsdag kunne finde informationer på AU's hjemmeside om håndtering af corona-virus.

Med de bedste hilsner

Universitetsledelsen

Information fra ledelsen til studerende, 11. marts kl. 12.30

Kære studerende på Aarhus Universitet

Som det er alle bekendt, er situationen alvorlig i forhold til coronasmitte i Danmark i disse dage. Som uddannelses- og statsinstitution har vi et særligt ansvar for at bidrage til at begrænse smitten, hvilket er myndighedernes meget klare fokus lige nu. 

Vi træffer derfor nu en række foranstaltninger beskrevet i det følgende for at leve op til det ansvar.

Hvis du har/får symptomer, som kan tilskrives coronavirus, skal du hurtigt kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger. Hvis du har haft eller får tæt kontakt til en person, der er testet positiv for corona, skal du ligeledes kontakte egen læge telefonisk og følge dennes anbefalinger.  

Som universitet finder vi det afgørende, at vi i videst muligt omfang opretholder vores kerneaktiviteter i forhold til samfundet, uddannelse, forskning og rådgivning af myndigheder.

På nuværende tidspunkt fortsætter universitetets planlagte undervisningsaktiviteter, både i forhold til undervisning og eksamen, dog med én undtagelse, idet de medicinstuderende på kandidatuddannelsen ikke længere må møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning – foreløbig marts måned ud. Læs mere her

Vi opfordrer kraftigt til, at I nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til at forebygge smitte – læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte

Vi lader indtil videre biblioteker, læsepladser og kantiner være åbne. Det sker for at sikre jeres adgang til studiepladser. Dog indskærper vi også her, at alle brugere af disse faciliteter viser hensyn til hinanden ved fx at holde afstand samt vaske eller afspritte hænder, når man går ind og ud af lokalet. Dermed bidrager vi alle til at forebygge smitten (læs nærmere på coronasmitte.dk – forebyg smitte)

Digitale undervisningsplatforme

Vi forbereder os på det scenarium, at vi ikke kan afvikle undervisning på traditionel vis og er ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger. Vi regner med inden for ganske kort tid at kunne indføre fjernundervisning for langt de fleste undervisningsaktiviteter, såfremt det bliver nødvendigt. Det holder vi jer naturligvis orienteret om.

Arrangementer, herunder fredagsbarer

Gældende fra nu og indtil andet måtte blive meddelt, afvikler vi på Aarhus Universitet kun arrangementer som konferencer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning.

Det betyder samtidig, at sociale arrangementer som fx fredagsbarer indtil videre ikke kan afholdes. Det gælder også, selv om der er færre end 1000 gæster. Vi gør dette for at bidrage til at begrænse smitte i samfundet.

Studierejser

Undervisere og studerende bør indtil videre ikke tage på studierejser.

Transport til og fra universitetet

Aarhus Universitet anbefaler, at medarbejdere og studerende nøje følger myndighedernes anvisninger i forhold til offentlig transport.

Taskforce og løbende opfølgning

Vi har etableret en corona-taskforce på universitetet, som følger situationen nøje, og som løbende er i kontakt med de øvrige universiteter. Følg med her på AU’s corona-hjemmeside. Der vil komme nye informationer i takt med udviklingen.  

På vegne af universitetsledelsen 

Arnold Boon, Berit Eika og Brian Bech Nielsen

Opdateringer før 11. marts

Opdatering 10. marts, kl. 11.30:

Universitetets undervisningsaktiviteter fortsætter uændret, dog med én undtagelse. Medicinstuderende på kandidatuddannelsen må ikke længere møde op til fysiske forelæsninger og holdundervisning på universitetshospitalet – foreløbig marts måned ud. Læs mere her


Opdatering 9. marts, kl. 11.30:

På nuværende tidspunkt fortsætter Aarhus Universitet sine undervisnings- og forskningsaktiviteter. Vi følger situationen meget nøje og henholder os fortsat til myndighedernes anvisninger.

Vi opfordrer stadig alle medarbejdere og studerende til at tage situationen alvorligt og kontakte sundhedsmyndigheder, hvis de udviser tegn på corona-virus. Lad hurtigst muligt nærmeste leder vide besked, hvis du er smittet eller i karantæne. I det hele taget henstiller vi til, at alle udviser ekstra påpasselighed. Er du i tvivl om, hvordan du bedst undgår smitte, så følg med på Rigspolitiets hjemmeside om coronosmitte. Her har de bl.a. udlagt fem råd – herunder at undgå fysisk kontakt i form af kys, kram og håndtryk.  

Står du som medarbejder foran en tjenesterejse, henstiller vi til, at du følger Udenrigsministeriets vejledning om udrejser https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-ud-at-rejse

Hvad angår forsamlinger følger Aarhus Universitet som hidtil regeringens anvisning om at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

Ved arrangementer under 1.000 deltagere henviser Aarhus Universitet til myndighedernes anbefalinger https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/myndighedernes-opfordring-vedr-arrangementer. Er du som medarbejder i tvivl, kontakt din institutleder. Er du som studerende i tvivl, kontakt din lokale studieadministration.


Opdatering 6. marts: 

Regeringen har meldt ud, at de opfordrer til, at man udskyder eller aflyser alle arrangementer med mere end 1.000 deltagere. Opfordringen gælder foreløbig marts måned ud.

Opfordringen får på nuværende tidspunkt ingen betydning for undervisning og eksamen på Aarhus Universitet, der kan fortsætte som planlagt.

Der vil heller ikke for nuværende være behov for at aflyse arrangementer for medarbejdere og besøgende på Aarhus Universitet, da universitetet ikke har planlagte arrangementer med mere end 1.000 deltagere i denne måned. Til gengæld er der flere fester for studerende med flere end 1.000 deltagere i løbet af marts måned, og de vil sandsynligvis blive udskudt eller aflyst som følge af regeringens udmelding.

Vi følger situationen nøje og følger de anvisninger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen eller andre relevante myndigheder. Vi opfordrer således også til, at man udviser ekstra påpasselighed og følger myndighedernes anbefalinger til fysisk kontakt for at undgå at udsætte sig selv eller andre for smitte.


Onsdag 4. marts:

Der er nu konstateret flere tilfælde af coronavirus i Danmark. Sundhedsstyrelsen opfordrer særligt uddannelsesinstitutioner til at være agtpågivende. Aarhus Universitet følger situationen nøje og bakker fuldstændigt op om styrelsens anbefalinger.

Universitetet opfordrer fortsat alle til at passe på sig selv, vise hensyn til deres omgivelser, samt følge udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet og andre relevante myndigheder. 

Der er særlig grund til at være opmærksom på symptomer, hvis du har rejst i et særligt risikoområde, eller hvis du har været i kontakt med nogen, som har. 

Alle studerende og medarbejdere med opgaver i sundheds- og ældresektoren (med direkte kontakt til borgere og patienter), som har rejst i risiko-områderne og er kommet hjem efter 18. februar 2020, skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. De er pålagt 14 dages karantæne af myndighederne, da de under ingen omstændigheder må komme på sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Aarhus Universitet har nedenfor samlet en række generelle svar og henvisninger til medarbejdere og studerende, som har spørgsmål om coronavirus. Siden bliver løbende opdateret, alt efter udviklingen.