Adfærd ifm. ophold og undervisning på campus

Campus i Emdrup, Herning og Aarhus er lukket ned – foreløbig frem til og med den 5. april 2021. Nedenstående retningslinjer gælder igen, når den nuværende nedlukning ophæves.


Undervisere og studerende opfordres til at bidrage til, at kendskabet til retningslinjerne udbredes, og at retningslinjerne overholdes i det daglige.

Underviserne bedes ligeledes sikre, at undervisningslokaler og auditorier sprittes af efter endt undervisning. De studerende orienteres om, at de kan blive bedt af underviserne om at udføre denne opgave.

Hvis du i en undervisningssituation oplever, at det ikke er muligt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne, så stands undervisningen. Tag kontakt til det lokale administrative center (bygningsdriften eller uddannelse), hvis det er nødvendigt for at bringe forholdet i orden.

De studerende har fået nedenstående informationer via deres lokale studieportal, og informationerne findes også på corona-sitets FAQ til studerende

Før undervisningen starter

 • De studerende bør tidligst møde op til undervisningen, ti minutter før den starter
 • Alle er opfordret til at afspritte hænder, når de går ind i bygninger og lokaler
 • Undgå trængsel – alle bedes undlade at opholde sig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse
 • Hold til højre på trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang
 • Næste hold bør først gå ind i undervisningslokaler og auditorier, når det foregående hold har sprittet af og er kommet ud 
 • De først ankomne bør sætte sig på ledige pladser længst væk fra indgangen, så andre ikke skal passere forbi dem for at finde en plads
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor du færdes

Når undervisningen er afsluttet

 • Lad de, som sidder tættest på udgangen, komme ud først
 • Studerende kan blive bedt om at hjælpe med at spritte lokalet af. Det gælder især kontaktflader som f.eks. borde, stole, lyskontakter, dørhåndtag mv.
 • Sørg for udluftning og skab gerne gennemtræk.

Når man færdes på campus mellem timerne

 • Alle skal holde afstand, når de opholder sig på fællesarealer – både indenfor og udenfor.

Ved brug af grupperum, læsepladser mv.

 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i lokalet
 • Undgå at flytte rundt på borde, stole mv.
 • Sprit pladserne grundigt af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter)
 • Luft ud hyppigt - og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk.