Adfærd ifm. undervisning og anden studieaktivitet på campus

Når man færdes i universitetets bygninger i forbindelse med undervisning eller anden studieaktivitet, er det generelt vigtigt altid at følge de lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de enkelte bygninger.

Man skal være forberedt på, at man kan blive bedt om at fremvise et gyldigt coronapas. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner.


Ved brug af grupperum, læsepladser mv.

 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i lokalet
 • Undgå at flytte rundt på borde, stole mv.
 • Sprit pladserne grundigt af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter)
 • Luft ud hyppigt - og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk.  

Undervisningen

Når man skal tilrettelægge og gennemføre undervisning gælder en række nærmere bestemte retningslinjer for undervisere og studerende.

Før undervisningen starter:

 • De studerende bør tidligst møde op til undervisningen ti minutter før start.
 • Vær klar til at deltage i stikprøvekontrol for nylig COVID-19-test.
 • Alle er opfordret til at afspritte hænder, når de går ind i bygninger og lokaler.
 • Undgå trængsel – alle bedes undlade at opholde sig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Hold til højre på trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang.
 • Næste hold bør først gå ind i undervisningslokaler og auditorier, når det foregående hold har sprittet af og er kommet ud. 
 • De først ankomne bør sætte sig på ledige pladser længst væk fra indgangen, så andre ikke skal passere forbi dem for at finde en plads.

Undervejs i undervisningen:

Hvis man som underviser i en undervisningssituation oplever, at det ikke er muligt at overholde retningslinjer om afstand og andre smitteforebyggende tiltag, så stands undervisningen. Tag kontakt til det lokale administrative center (bygningsdriften eller uddannelse), hvis det er nødvendigt for at bringe forholdet i orden.


Når undervisningen er afsluttet:

 • Lad de, som sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Underviserne bedes sikre, at undervisningslokaler og auditorier sprittes af efter endt undervisning. Underviseren kan bede de studerende om at hjælpe med at spritte lokalet af. Det gælder især kontaktflader som f.eks. borde, stole, lyskontakter, dørhåndtag mv.
 • Sørg for udluftning og skab gerne gennemtræk.

Når man færdes på campus mellem timerne

Alle skal holde afstand, når de opholder sig på fællesarealer – både indenfor og udenfor. Se også de generelle retningslinjer for adfærd.