Arrangementer

Indtil andet bliver meddelt, afvikler AU ingen arrangementer med fysisk tilstedeværelse af nogen karakter. AU’s ansatte arbejder hjemmefra og har derfor heller ikke mulighed for at deltage i eksterne arrangementer.

Mulighederne for deltagelse i arrangementer forventes at ændre sig, når vi den 8. juni 2020 træder ind i 3. fase af genåbningen af det danske samfund. Her lægges der op til ”fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, som kræver tilstedeværelse”. Det vides endnu ikke, hvordan denne fase vil blive udmøntet på de danske universiteter, og om det bliver en realitet – dette afhænger af udviklingen i smittetrykket samt de politiske prioriteringer.”