Forlængelse af postdoc og adjunktforløb - fælles håndtering ud fra individuel vurdering

Forlængelse af postdoc og adjunktforløb - fælles håndtering ud fra individuel vurdering

Universitetsledelsen på Aarhus Universitet har besluttet, at udfordringer i postdoc- og adjunktforløb som direkte følger af covid-19, herunder også den fysiske nedlukning af AU, håndteres efter nedenstående overordnede retningslinjer.

Den fælles håndtering tager udgangspunkt i de politiske aftaler vedr. den faseopdelte genåbning samt Cirkulære om aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med covid-19.

Overordnede retningslinjer:

  1. Eventuel forlængelse af postdoc- og adjunktforløb betinger, at projektet i meget alvorlig grad har været påvirket af den fysiske nedlukning. Den fysiske nedlukning er ikke nok i sig selv.
  2. Der vil altid være tale om en individuel vurdering foretaget på baggrund af ansøgning. Perioden for forlængelsen aftales konkret og vil som udgangspunkt maksimalt kunne svare til den periode medarbejderen har været hjemsendt som følge af covid-19.
  3. Universitetet forudsætter:
  • At eventuelle forlængelser af postdoc- og adjunktforløb finansieres af bevillingsgiver ved projekter finansieret af eksterne kilder. Det er op til bevillingshaveren selv at aftale dette med bevillingsgiveren. Eventuelle forlængelser skal godkendes ved institutlederen.
  • At eventuelle forlængelser af postdoc- og adjunktforløb, der finansieres af instituttet/fakultetet, skal godkendes af den ansvarlige institutleder og betales af instituttet.

I forhold til konkrete spørgsmål og eventuelle ansøgninger opfordrer vi til, at den enkelte postdoc/adjunkt går i dialog med sin nærmeste leder, og at der tages kontakt til den relevante bevillingsgiver.