Retningslinjer for brug af forskningslaboratorier

 

Generelt

Medarbejderne må ikke møde på arbejde, hvis de føler sig syge og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. De skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver ledelsen i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.

Ved ankomst til arbejdspladsen skal man vaske eller afspritte hænder.

I laboratoriet

  • Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der minimum er 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
  • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand.
  • Der anvendes værnemidler efter instituttets anvisninger, hvis forskning medfører et behov for mindre fysisk afstand, end det der anbefales af sundhedsmyndighederne.
  • Brug af handsker i henhold til god laboratoriepraksis.
  • Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr med videre.