FAQ: Delvis, begrænset genåbning af forskningslaboratorier 

På denne side kan du finde svar på hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med den delvise genåbning af AU fra og med d. 27. maj 2020. Siden opdateres løbende.


Generelt om den delvise genåbning af forskningslaboratorier, undervisningslokaler, kontorarealer m.v.

Hvor må man opholde sig, hvis man er tilbage på universitetet?

 

Det er vigtigt at følge de overordnede retningslinjer for brug af lokaler – hvad enten det er forskningslaboratorier, undervisningslokaler eller kontorarealer, mødelokaler og fællesarealer.

Det er den lokale ledelse, der har ansvar for at lave detaljerede lokale retningslinjer og sikre, at medarbejdere følger dem.

Har man spørgsmål om brug af lokaler og faciliteter, kan man henvende sig til sin institutleder.  

Hvor mange må maksimalt opholde sig i laboratorier og andre lokaler ad gangen?

 

Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der minimum er 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand.

Der vil som udgangspunkt være ophængt plakater med oplysninger om antal tilladte personer i forskningslaboratoriet, undervisningslokaler, frokoststuer og andre relevante lokaler.

Hvordan bliver der gjort rent?

 

Der er ekstra fokus på rengøring i de lokaler, der tages i brug - samt toiletfaciliteter i tilknytning til disse.


Risiko for smitte i forbindelse genåbning

Hvor finder jeg retningslinjerne for brug af laboratorier, undervisningslokaler, kontorarealer m.v. på dansk og engelsk?

 

Retningslinjerne på dansk og engelsk kan findes på AU’s corona-hjemmeside. Retningslinjer hænger desuden som udgangspunkt fysisk ved genåbnede lokaler.  

Desuden skal Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer overholdes. Retningslinjerne på dansk og engelsk kan findes på AU’s corona-hjemmeside:

 

Retningslinjerne kan desuden downloades i et layoutet format samme sted. 

Vil der være værnemidler til rådighed for medarbejdere, der returnerer til universitetets laboratorier og lokaler?

Der vil være værnemidler (sprit og handsker) til rådighed i forbindelse med de bygninger og lokaler, der genåbnes.  

 

Har du spørgsmål til værnemidler, så kontakt:  

Hvis du har spørgsmål til værnemidler derudover, kan du tage kontakt til nærmeste leder.  

Skal jeg møde ind, hvis jeg er i en særlig risikogruppe?

Det er den lokale ledelses beslutning, hvordan de nærmere rammer for tilbagevenden til den fysiske kontorarbejdsplads organiseres. Har du særlige behov, aftales dette med nærmeste leder.

Læs mere om ansættelsesforhold og sygdom under corona på HR's side.

Hvad er retningslinjerne for brug af værnemidler?

Der vil være værnemidler (sprit og handsker) til rådighed i de forskningslaboratorier, undervisningslokaler, kontorarealer m.v., der genåbnes. 

Se retningslinjer for brug af forskningslaboratorierundervisningslokaler eller kontorarealer, mødelokaler og fællesarealer   

 

Hvis der er behov for specifikke værnemidler derudover, kan man tage kontakt til nærmeste leder.  

Hvis en medarbejder, der har været inde at arbejde på universitetet, bliver testet positiv, hvad er så retningslinjerne for resten af medarbejderne i forskergruppen/teamet/afdelingen?

 

Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger, og giv din nærmeste leder besked, så der kan tages hånd om situationen på arbejdspladsen. Undervisning og studerende

Må studerende få adgang til universitetet som følge af den delvise genåbning?

 

Nogle af universitetets studerende må komme ind på campus i forbindelse med undervisnings- og/eller eksamensaktiviteter. Information om undervisning og eksamen findes på studieportalerne.

Genåbningen omfatter desuden enkelte specialestuderende med laboratoriearbejde. Der er tale om specialestuderende, som er særligt afhængige af laboratorier med henblik på at sikre progression i deres projekter. Adgang for specialestuderende aftales mellem institutleder og specialevejleder.  

Studerende, der ikke er omfattet af de udvalgte undervisnings- og eksamensaktiviteter på campus, har desværre fortsat ingen adgang til AU’s bygninger.

Hvad er retningslinjerne for instruktion af studerende i laboratoriet?

Det aftales mellem institutleder og specialevejleder.   


Ph.d.-studerende og postdoc

Må ph.d.-studerende og postdocs få adgang til forskningslaboratorierne og kontorpladserne som følge af den delvise genåbning?

 

Postdocs og ph.d.-studerende kan vende tilbage til laboratorier og på kontorer efter de samme retningslinjer som alle andre medarbejdere.


Andet

Er det muligt at sende og modtage post og pakker?

Du kan orientere dig om muligheden for at modtage post og pakker på AU’s hjemmeside.