FAQ: Delvis, begrænset genåbning af forskningslaboratorier 

På denne side kan du finde svar på hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med den delvise genåbning af forskningslaboratorier på AU fra og med d. 23. april 2020. Siden opdateres løbende.


Generelt om den delvise genåbning af forskningslaboratorier fra og med d. 23. april

Hvem giver tilladelse til, at der må arbejdes i et givet laboratorium ifm. den delvise, gradvise genåbning fra og med d. 23. april?

Det er den enkelte institutleder, der efter aftale med dekanen, kan give tilladelse til, at der arbejdes i et laboratorium. Læs mere her

Hvor må man opholde sig, hvis man er tilbage på universitetet?

Medarbejdere, der er tilbage på AU som følge af den delvise, begrænsede genåbning af forskningslaboratorierne, skal så vidt muligt kun opholde sig i laboratorierne.  

Alt andet arbejde end aftalt laboratoriearbejde skal fortsat udføres hjemmefra.   

Har man spørgsmål om brug af andre lokaler og faciliteter, kan man henvende sig til sin institutleder.  

Hvor mange må maksimalt opholde sig på laboratoriet ad gangen?

Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25 procent af normal bemanding i et laboratorium. (det vil sige 3 personer i et 12-personers laboratorium).  

I et rum under 10 kvm er der kun 1 person ad gangen. 

Vil der være almindelig rengøring ifm. genåbningen?

Der er ekstra fokus på rengøring i de forskningslaboratorier, der tages i brug ifm. genåbningen - samt toiletfaciliteter i tilknytning til disse.

Hvis fx en laborant ikke har flere opgaver på laboratoriet, skal vedkommende så gå hjem eller skal laboranten være der og lave kontorarbejde i de indmeldte timer?

Alt andet arbejde end aftalt laboratoriearbejde skal fortsat udføres hjemmefra.  


Risiko for smitte i forbindelse genåbning

Hvor finder jeg retningslinjerne for laboratorieophold på dansk og engelsk?

Retningslinjerne på dansk og engelsk kan findes på AU’s corona-hjemmeside. Retningslinjer hænger desuden fysisk ved genåbnede forskningslaboratorier.  

Desuden skal Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer overholdes. Retningslinjerne på dansk og engelsk kan findes på AU’s corona-hjemmeside

Retningslinjerne kan desuden downloades i et lay-outet format på dansk og engelsk

Vil der være værnemidler til rådighed for medarbejdere, der returnerer til forskningslaboratorierne?

Der vil være værnemidler (sprit og handsker) til rådighed i forbindelse med de forskningslaboratorier, der genåbnes.  

Har du spørgsmål til værnemidler, så kontakt:  

Hvis du har spørgsmål til værnemidler derudover, kan du tage kontakt til nærmeste leder.  

Hvad er retningslinjerne for brug af værnemidler ifm. laboratorieophold?

Der vil være værnemidler (sprit og handsker) til rådighed i forbindelse med de forskningslaboratorier, der genåbnes.  Se retningslinjer for brug af forskningslaboratorier

Hvis der er behov for specifikke værnemidler derudover, kan man tage kontakt til nærmeste leder.  

Hvis en medarbejder, der kar været inde at arbejde i laboratoriet, bliver testet positiv, hvad er så retningslinjerne for resten af forskningsgruppen?

Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger, og giv din nærmeste leder besked, så der kan tages hånd om situationen på arbejdspladsen. 


Yderligere genåbning af forskningslaboratorier

Hvad sker der efter 10. maj og vil der evt. komme yderligere genåbninger inden?

Det er regeringen og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bestemmer tempoet og retningslinjerne. Universitetsledelsen på AU er i dialog med disse og melder løbende ud til medarbejdere.


Undervisning og studerende

Må studerende få adgang til forskningslaboratorierne som følge af delvis genåbning d. 27. april?

Den gradvise genåbning omfatter enkelte specialestuderende med laboratoriearbejde. Der er tale om specialestuderende, som er særligt afhængige af laboratorier med henblik på at sikre progression i deres projekter. Adgang for specialestuderende aftales mellem institutleder og specialevejleder.  

Hvad er retningslinjerne for instruktion af studerende i laboratoriet?

Det aftales mellem institutleder og specialevejleder.   


Ph.d.-studerende og postdoc

Må Ph.d.-studerende og postdocs få adgang til forskningslaboratorierne som følge af delvis genåbning d. 27. april?

Der er postdocer og ph.d.-studerende blandt de forskere, som er tilbage og arbejde i laboratorier. De er orienteret af instituttet.   


Andet

Er det muligt at sende og modtage post og pakker?

Du kan orientere dig om muligheden for at modtage post og pakker på AU’s hjemmeside.