Håndtering af symptomer og smitte blandt medarbejdere

Aarhus Universitet følger myndighedernes retningslinjer for smittehåndtering.

Håndtering af smitte sker i samarbejde mellem den smittede og Styrelsen for patientsikkerhed.

Har en medarbejder symptomer på COVID-19?

  • Hvis en medarbejder har symptomer på COVID-19, også milde symptomer, skal medarbejderen blive hjemme, indtil vedkommende er rask. Hvis en medarbejder får sygdomssymptomer på arbejdspladsen, skal medarbejderen hurtigst muligt tage hjem.

Er en medarbejder testet positiv for COVID-19?

  • Hvis der skal iværksættes smitteopsporing af kontakter på universitetet, bistår nærmeste leder som beskrevet nedenfor. Se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvornår det er relevant at bistå med smitteopsporing.

Det er nærmeste leders ansvar:

  • at bistå den smittede medarbejder og Styrelsen for Patientsikkerhed med en vurdering af, hvorvidt der findes kontakter blandt kolleger og studerende, som ifølge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger bør reagere på smittetilfældet. Se Sundhedsstyrelsens pjece om opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19.
  • at der straks gives besked til kolleger og studerende, der bør reagere på smittetilfældet. Lederen skal orientere pågældende om, at der er konstateret smitte hos en, de har været i kontakt med (uden angivelse af identitet), og bede medarbejdere/studerende følge sundhedsmyndighedernes anbefalingerne for kontakter til en person, der er testet positiv.
  • at der hurtigt bliver iværksat en grundig rengøring af medarbejderens arbejdsstation og tilhørende områder.
  • at informere øvrige relevante kolleger om, at ”en medarbejder er sygemeldt eller hjemsendt pga. COVID-19, at kolleger i risiko for smitte er orienteret, og at arbejdspladsen er rengjort”. Specifikke medarbejderes konkrete sygdom bør principielt ikke nævnes (jfr. GDPR).