Håndtering af symptomer og smitte blandt medarbejdere

Har en medarbejder symptomer på COVID-19, eller er en medarbejder testet positiv for COVID-19?

 • Hvis en medarbejder har symptomer på COVID-19, også milde symptomer, skal medarbejderen blive hjemme, indtil vedkommende er rask. Hvis en medarbejder får sygdomssymptomer på arbejdspladsen, skal medarbejderen hurtigst muligt tage hjem.

 • Hvis en medarbejder bliver testet positiv med en antigen-test (hurtigtest/selvtest), skal medarbejderen gå i selvisolation og få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte hurtigtestens svar.

 • Medarbejdere opfordres til straks at informere nærmeste leder om en positiv PCR-test med henblik på information til eventuelle nære kontakter på AU. Lederen afklarer sammen med medarbejderen hvilke kolleger og studerende, medarbejderen har haft tæt kontakt med.

Smitteopsporing og information

Når en borger er smittet med COVID-19 (positivt testresultat fra en PCR-test), skal der hurtigt og effektivt iværksættes smitteforebyggende tiltag i samarbejde med myndighederne, herunder identifikation af nære kontakter. Det vil i hovedreglen være dem, den smittede bor sammen med, enkelte kolleger på arbejdspladsen og evt. venner og familie. Smitteopsporingen og -forebyggelsen koordineres af Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med borgeren/medarbejderen og arbejdspladsen/AU. AU opfordrer til at downloade den nationale smittesporingsapp smitte|stop.

AU har til opgave at bistå den smittede medarbejder og Styrelsen for Patientsikkerhed med en vurdering af, hvorvidt der findes nære kontakter blandt kolleger og studerende.    

Se Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter (s.7 i pjecen).

Det er NÆRMESTE LEDERS ANSVAR:

 • at afklare, sammen med medarbejderen og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke kolleger og studerende, medarbejderen har haft tæt kontakt med på universitetet
 • at der straks gives besked til de kolleger og studerende, der har været i nær kontakt med den COVID-19-smittede. Lederen skal gøre de nære kontakter opmærksom på følgende:
  • at der er konstateret smitte hos en, de har været i kontakt med (uden angivelse af identitet)
  • at de bør selvisolere sig og få foretaget en COVID-19-test (PCR)
  • at de derfor skal være særligt opmærksomme på sygdomstegn
  • at de derfor i endnu højere grad skal følge de generelle råd om god hygiejne
  • at de bør orientere sig i Sundhedsstyrelsens materiale for nære kontakter
 • at der hurtigt bliver iværksat en grundig rengøring af medarbejderens arbejdsstation og tilhørende områder
 • at orientere sin institutleder/administrationschef/vicedirektør, som dernæst orienterer dekan/direktør om situationen hurtigst muligt
 • at orientere Lea Sofie Staunsager, fuldmægtig i Universitetsledelsens Stab, lss@au.dk og Sys Christina Vestergaard, kommunikations- og pressechef, scv@au.dk om smittetilfældet. I orienteringen oplyses på hvilket institut/i hvilken administrativ enhed smittetilfældet har fundet sted, og om kollegaer/studerende er karakteriseret som ”nære kontakter”. Oplysningerne om den smittede må ikke kunne henføres til en konkret person, og der angives ikke navne på enheder med under 10 personer.
 • at informere øvrige relevante kolleger (som ikke er nære kontakter) om, at ”en medarbejder er sygemeldt eller hjemsendt pga. COVID-19, at kolleger i risiko for smitte er orienteret, og at arbejdspladsen er rengjort”. Specifikke medarbejderes konkrete sygdom bør principielt ikke nævnes (jf. GDPR)