Håndtering af symptomer og smitte blandt studerende

Aarhus Universitet følger myndighedernes retningslinjer for smittehåndtering. Myndighedernes retningslinjer kan tilgås via coronasmitte.dk.

Håndtering af smitte sker i samarbejde mellem den smittede og Styrelsen for patientsikkerhed.

AU har til opgave at bistå den smittede med en vurdering af, hvorvidt der er kontakter blandt medstuderende og undervisere, som bør reagere på smittetilfældet. Denne opgave ligger hos lokalt forankrede beredskabsgrupper på de enkelte fakulteter, som koordinerer med rektoratet og Universitetsledelsens Stab i det omfang, det vurderes nødvendigt.


1. Håndtering af studerende med symptomer på COVID-19

Studerende med symptomer på COVID-19 må ikke møde op på campus. Hvis symptomerne opstår under ophold på campus, skal pågældende hurtigst muligt tage hjem. Universitetets medarbejdere kan bede studerende med tydelige symptomer om at forlade campus. Studerende med symptomer skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for folk med symptomer på COVID-19. 

Universitetet iværksætter ikke umiddelbart foranstaltninger på baggrund af studerende med symptomer.

2. Håndtering af studerende med konstateret COVID-19-smitte

Studerende, der har et positivt svar på en COVID-19-test, skal:

  • Følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for folk, der er testet positiv for COVID-19
  • Samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed om iværksættelse af smitteopsporing.
  • Samarbejde med AU om intern smitteopsporing og kortlægning af ophold på campus under sygdomsperioden.

3. Det lokale smitteberedskabs rolle i tilfælde af COVID-19-smitte

Det lokale smitteberedskab skal ved en positiv COVID-19-test gøre følgende:       

  • Kontakte den studerende og vurdere om der bør igangsættes smitteopsporing på universitetet.
  • Hvis smitteopsporing er relevant, skal det lokale smitteberedskab bistå med definition og kortlægning af kontakter på campus samt aftale, hvordan relevante personer orienteres. Se Sundhedsstyrelsens pjece om opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19.
  • Sikre straks-rengøring af kontaktflader m.v. i de relevante lokaler efter behov.
  • Vurdere om smittetilfældet giver anledning til yderligere tiltag til smitteinddæmning.

4. Yderligere tiltag i forbindelse med smitteudbrud

Som udgangspunkt gælder, at smittetilfælde ikke giver anledning til yderligere tiltag end den smitteopsporing, som er beskrevet ovenfor.

For beslutning om yderligere tiltag gælder, at:

  • Vurdering og beslutning er forankret i det lokale smitteberedskab i samråd med dekanen.
  • Eventuelle tiltag koordineres med den lokale linjeledelse, rektor/prorektor samt Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab.

Situationer, der går på tværs af fakulteter (fx grundet lokalefællesskab, samlæste fag m.v.), løftes til rektor/prorektor, der træffer beslutning i samråd med de involverede dekaner.

5. Smitteopsporing

Studerende indgår typisk i en lang række interaktioner på tværs af undervisningsforløb, læsepladser m.v., hvor samvær kan række ud over nære kontakter. AU opfordrer derfor alle studerende til at anvende den officielle smittesporings-app [smitte|stop]der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau.