Information til leverandører

På baggrund af regeringens udmelding vedr. Covid-19 sker der en neddrosling af aktiviteter på Aarhus Universitet – foreløbigt frem til d. 13. april 2020.

Aarhus Universitet vil fortsat have

 • behov for levering af en række kritiske varer og ydelser – vi håber derfor, at I som leverandører fortsat vil assistere med leverancer til universitetet.
 • et beredskab til modtagelse og håndtering af konkrete leverancer.

Nogle faste leverancer vil blive udsat

AU håber på forståelse for, at universitet på en række områder kommer til at udsætte leverancer. Hvis dette gælder leverancer fra dit firma, hører du selvfølgelig fra AU i god tid inden den planlagte levering.

Allerede placerede ordrer forventes leveret

I forhold til allerede placerede ordrer forventer AU fortsat levering, medmindre I modtager konkret information om det modsatte.

Leveringsforhold og oplysninger

NAT og TECH

Foulum

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varerne kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Kontakt: Morten 22 291720, Ebbe 20803424, Jeppe 93508180, Michael 20278390/21278802

Flakkebjerg

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Aarslev

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Roskilde, Risø

Varemodtagelse sker i portvagten og der er arrangeret håndtering, herunder beskyttelse af særlige varegrupper.

Kontakt:9116 9919

NAVITAS og den sydlige del af Universitetsparken og Vennelystparken

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Kontakt: 2043 3830

Katrinebjerg Åbogade 40 og Helsingforsgade 14

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Kontakt: 9350 8416

Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10 bygning 3130

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

iNano, Bygning 1590 og 1591

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der vil være medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Langelandsgade 144, Kemisk Institut bygning 1510

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Ny Munkegade, bygning 1520, bygning 1530 og bygning 1540

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der vil være medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Bygning 1130‐1131, Molekylærbiologi

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der er medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

Bygning 1135. Biologi

Der er arrangeret varemodtagelse og skiltning. Der vil være medarbejdere til stede, der sikrer at varene kommer ind i bygningen og særlige varegrupper kan beskyttes.

HEALTH

Tandlægeskolen (IOOS), Folkesundhed (inkl. Idræt) og Biomedicin

Ved de normale vareindleveringer er der opsat skilte med vagtnumre, som leverandører kan kontakte ved behov.

BEMÆRK: Såfremt vagtnumre ved vareindleveringerne mod forventning ikke besvares, kan følgende kontaktes:

 • Christian Bredvig, mobil 2899 2125
 • Conor Leerhøy, mobil 2899 2241

 

Klinisk Medicin og Retsmedicin

 • Har fast personale tilstede i bygningerne, og der vil være mulighed for levering som normalt.
 • Levering kan ske inden for normal åbningstid (8.00-15.00).

ARTS og AARHUS BSS

Bemærk: Varemodtagelse på ARTS og Aarhus BSS skal foregå i tidsrummet kl. 9-12.

Campus Aarhus

 • Alle leverancer skal leveres på Fuglesangsalle 4, bygning 2628 ved Bygningsservice.
 • Bygningsservice kan kontaktes på telefon 87 16 41 13.

Campus Herning

 • Ved levering til Campus Herning kontaktes Benny Andersen forud på 24 86 63 63.

Campus Emdrup

 • Ved levering til Campus Emdrup kontaktes dagvagten på telefon: 93 52 18 50
 • Skilte på campusområdet viser vej til varelevering.

Generelle spørgsmål til leverancer?


Kontakt Indkøb på:

Spørgsmål til en konkret ordre?


Har du spørgsmål til en konkret ordre?

– Kontakt bestilleren.

Bestilleren fremgår af ordrebekræftelsen.