Information til leverandører

Hvis du færdes fysisk på Århus universitet, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test (PCR eller antigentest), der maksimalt er 72 timer gammel.

For at Aarhus Universitet som uddannelsesinstitution må give adgang til flere studerende, har myndighederne stillet det som en betingelse, at der gennemføres stikprøvekontrol af testsvar blandt fremmødte. Derfor skal du være forberedt på, at du kan blive bedt om at fremvise et negativt testsvar.

Alle, der opholder sig på universitetet, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.

Du kan tage mundbindet af, når du sidder ned i et område, hvor der er god plads til at overholde afstandskravet. Det gælder eksempelvis i undervisningslokaler, eksamenslokaler, på kontorarealer og fællesområder.

Modtagelse af leverancer til universitetet håndteres af de fire driftsområder

Der kan løbende komme opdateringer til nedenstående og vi vil selvfølgelig holde jer orienteret. Indkøb kan kontaktes på udbud@au.dk, og telefon 87 15 05 95.

Health

Ved Health’s vanlige vareindleveringer er der opsat skilte med vagtnumre som leverandører kan kontakte ved behov. Dette omfatter:

 • Tandlægeskolen (IOOS)
 • Folkesundhed (inkl. Idræt)
 • Biomedicin

Klinisk Medicin og Retsmedicin har fast personale tilstede i bygningerne og der vil være mulighed for levering som normalt.

Levering kan ske inden for normal åbningstid.

Såfremt vagtnumre mod forventning ikke besvares, kontaktes henholdsvis Christian Bredvig, mobil 28 99 21 25 eller Conor Leerhøy, mobil 28 99 22 41.

Arts

 • Aarhus
  Der er skiltet på bygningerne - Varer kan afleveres på Jens Chr. Skous Vej 7, bygning 1467 ved Bygningsservice som kan kontaktes på telefon 87 15 05 36.
 • Emdrup
  Der er skiltet og dagvagten kontaktes på telefon: 93 52 18 50 for varemodtagelse.

Varemodtagelse på ARTS kan finde sted hverdage fra kl. 9-13.

BSS

 • Aarhus
  Varemodtagelse opretholdes som ved normal drift. Leverancer kan ske i tidsrummet 07.00 til 16.00.
  Ved spørgsmål kontaktes Bygningsservice på telefon 87 16 41 13 / 87 15 05 19.
 • Herning
  Ved levering til Herning kontaktes Benny Andersen på 24 86 63 63.
 • Emdrup
  Der er skiltet og dagvagten kontaktes på telefon: 93 52 18 50 for varemodtagelse.

Varemodtagelse på BSS kan finde sted fra 9-12.

 

Generelle spørgsmål til leverancer?


Kontakt Indkøb på:

Spørgsmål til en konkret ordre?


Har du spørgsmål til en konkret ordre?

– Kontakt bestilleren.

Bestilleren fremgår af ordrebekræftelsen.