Møder og arrangementer

  • Faglige møder og arrangementer kan afholdes med fysisk fremmøde, hvis det ikke er muligt meningsfuldt at omlægge til et virtuelt format eller udskyde. Det aftales med nærmeste leder eller vejleder (for medarbejdere og ph.d.-studerende) eller tekniske chefer (studenterforeninger).
  • Større sociale arrangementer skal som udgangspunkt udskydes eller omlægges til virtuelle formater. Mindre sociale arrangementer kan i et vist omfang afholdes inden for faste grupper eller hold. Det beror på en vurdering i det konkrete tilfælde og skal ligeledes aftales med nærmeste leder, vejleder eller tekniske chef.

Retningslinjer for afvikling

Det er arrangørens ansvar, at deltagerne ved møder og arrangementer har mulighed for at overholde gældende retningslinjer. Se retningslinjer for fremmøde og generel adfærd