Møder og arrangementer

Møder

Fysisk fremmøde på universitetet, herunder deltagelse i møder, skal aftales med nærmeste leder/vejleder, jf. retningslinjer for fremmøde på universitetet.

Faglige arrangementer

Man kan som udgangspunkt ikke afholde eller deltage i arrangementer med fysisk fremmøde. Det gælder foreløbigt frem til og med den 6. maj 2021. Al fysisk fremmøde skal aftales med nærmeste leder/vejleder, jf. retningslinjer for fremmøde på universitetet.

Hvad er et fagligt arrangement?

Faglige arrangementer skal her forstås som arrangementer, som i bred forstand relaterer sig til universitetets kerneaktiviteter. Arrangementet kan have undervisnings- eller forskningslignende karakter såsom ph.d.-forsvar, adjunktkurser, forskningslederkurser mv. Det kan også være en workshop eller et debatarrangement, som er af faglig karakter.

Se også retningslinjer for studenterforeningernes arrangementer.

Sociale arrangementer

Der kan ikke afholdes sociale arrangementer – hverken for medarbejdere eller studerende. Det gælder foreløbig frem til den 20. april 2021.    

Se også retningslinjer for studenterforeningernes arrangementer

Husk

Afholdelse af møder og arrangementer med fysisk fremmøde skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for adfærd på universitetet. Det er arrangørens ansvar, at deltagerne ved møder og arrangementer har mulighed for at overholde disse retningslinjer.