Møder og arrangementer

Medarbejdere kan afholde møder og arrangementer med fysisk fremmøde på Aarhus Universitet.

Møder og arrangementer skal afholdes inden for rammerne af de tilladte 50 pct. fremmøde blandt medarbejdere. Afholdelse af og deltagelse i fysiske møder og arrangementer skal altid aftales med nærmeste leder/vejleder. 

 

Studerende skal orientere sig i retningslinjer for studenterforeningers arrangementer.

Retningslinjer for afvikling

Generelt er der for universiteternes arrangementer et forsamlingsforbud på 500 personer – indendørs og udendørs. Uddannelses- og Forskningsministeriet præciserer, at alle arrangementer, der er led i den almindelige drift (herunder også uddannelsesfejringer, studiestarts- og semesterafslutningsaktiviteter), kan afholdes inden for disse rammer.

Særlig for indendørs sociale arrangementer, der ligger ud over den daglige drift (fx fredagsbarer, sommerfester og lign.), gælder, at der d. 1. juli maksimalt 250 personer og pr. 1. august 500 personer.

Forsamlingsforbuddet forventes ophævet d. 31. august.

Ved afholdelse af sociale arrangementer opfordrer Uddannelses- og Forskningsministeriet universiteterne til at skele til, hvad der gælder af retningslinjer for restauranter, natteliv og afholdelse af private fester i udlejningslokaler mv. De kan tilgås her.

Det er arrangørens ansvar, at deltagerne ved møder og arrangementer har mulighed for at overholde gældende retningslinjer. 

Universitetets retningslinjer opdateres i takt med ændringer i de nationale retningslinjer.