Møder og arrangementer

BEMÆRK, at der frem til foreløbig 4. oktober er særlige restriktioner, som delvist tilsidesætter nedenstående retningslinjer. Vær opmærksom på, at forsamlingsforbudet er nedsat fra 100 til 50, og at der ikke kan afholdes sociale arrangementer for medarbejdere og studerende. Læs udmeldingen fra rektoratet den 18. september.


AU’s retningslinjer for møder og arrangementer hviler på en række nationale regler og retningslinjer: 

Uanset hvilken type møde eller arrangement, man afholder på AU, skal man leve op til gældende retningslinjer om afstand og hygiejne. Herunder gælder:

  • Myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
  • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand.
  • Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.

Det er arrangørens ansvar, at deltagerne ved møder og arrangementer har mulighed for at overholde disse retningslinjer.


Generelle retningslinjer for møder

Som udgangspunkt kan medarbejdere holde møder på universitetet med kolleger fra samme bygning. Derudover er det i nogle tilfælde muligt at afholde møder med kolleger fra andre bygninger og/eller eksterne, herunder studerende. Det er den lokale ledelses beslutning, om et fysisk møde er hensigtsmæssigt ud fra en samlet vurdering af fx mødets væsentlighed, deltagerantal, samt hvorvidt det er forsvarligt at bringe folk sammen fra mange forskellige steder. Alternativt vurderes om mødet kan afvikles online.


Faglige arrangementer for medarbejdere

Der kan afholdes faglige arrangementer med fysisk tilstedeværelse for medarbejdere. Herunder arrangementer, som har undervisningslignende karakter såsom ph.d.-forsvar, adjunktkurser, forskningslederkurser mv. Arrangøren skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at afvikle arrangementet med fysisk tilstedeværelse. Den vurdering kan ske på baggrund af fx væsentlighed, deltagerantal, samt hvorvidt det er forsvarligt at bringe folk sammen fra mange forskellige steder. Alternativt vurderes om mødet kan afvikles online.

Faglige arrangementer afvikles ud fra myndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne.

Dertil kommer gældende forsamlingsforbud. Der er for nuværende forsamlingsforbud på 100 personer. Der er dog en særlig mulighed for at samle op til 500 personer, HVIS:

  • arrangementet hører under uddannelse, forskning og undervisning ELLER
  • at deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Den særlige mulighed for at samle op til 500 personer gælder indtil 31. oktober.

Det anbefales, at man i planlægningen af arrangementer tager højde for, at retningslinjerne kan ændre sig. Er du i tvivl om muligheden for at afvikle et arrangement, kan du drøfte det med din nærmeste leder.


Sociale arrangementer

Der kan i et begrænset omfang afvikles sociale arrangementer. Det kan være arrangementer som receptioner efter ph.d.-forsvar, jubilæer og andre mærkedage. Det er den lokale ledelses beslutning, om det er hensigtsmæssigt at afvikle et arrangement med fysisk tilstedeværelse. Den vurdering kan ske på baggrund af fx væsentlighed, deltagerantal, samt hvorvidt det er forsvarligt at bringe folk sammen fra mange forskellige steder. Alternativt vurderes om mødet kan afvikles online.

Der gælder særlige retningslinjer for studenterforeningernes arrangementer