Møder og arrangementer

Opdateringer til denne side er på vej, 14. januar 2022

Faglige møder og arrangementer skal så vidt muligt enten omlægges til et virtuelt format eller udskydes/aflyses.

Der holdes ikke sociale arrangementer på Aarhus Universitet.

Er du i tvivl, om et møde/arrangement bør afholdes med fysisk fremmøde, bedes du kontakte din nærmeste leder/vejleder.

AU’s retningslinjer for arrangementer henholder sig til myndighedernes opfordringer i forhold til eksamen, hjemmearbejde og sociale arrangementer. Myndighederne har endnu ikke meldt en slutdato ud. 

Retningslinjer for afvikling

Det er arrangørens ansvar, at deltagerne ved møder og arrangementer har mulighed for at overholde gældende retningslinjer. Se retningslinjer for fremmøde og generel adfærd