Rejser og udlandsophold

Aarhus Universitet følger myndighedernes gældende retningslinjer for indrejse i Danmark https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark samt Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Der henstilles til, at medarbejdere generelt følger Udenrigsministeriets opfordring om at udvise ekstra forsigtighedholde sig opdateret og i øvrigt følge Udenrigsministeriets særlige rejseråd for rejser i en tid med COVID-19.

For informationer målrettet universitetets internationale medarbejdere henvises til følgende hjemmeside: Coronavirus/covid-19 information for international staff at AU.

Arbejdsophold i udlandet og tjenesterejser

AU’s medarbejdere kan foretage arbejdsophold i udlandet og tjenesterejser til de lande, som optræder på Udenrigsministeriets liste over lande og regioner, der er åbne (grønne og gule). 

Beslutningen om, hvorvidt et arbejdsophold i udlandet eller en tjenesterejse til et ’orange’ eller ’rødt’ land/område kan gennemføres, træffes af institutlederen i henhold til myndighedernes gældende regler.

Følg med på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Hvis en medarbejder foretager en rejse i et land/område, som er ’rødt’, ’orange’ eller ’gult’ grundet COVID-19, skal du være opmærksom på og følge sundhedsmyndighedernes krav om isolation og test efter ankomst til Danmark, før du igen kan komme på campus. Se hvem der skal testes og i isolation efter hjemrejse. Dokumentation skal kunne fremvises på forespørgsel.

Ikke-nødvendige rejser

Under normale omstændigheder kan AU som arbejdsgiver og uddannelsesinstitution ikke have en holdning til, hvor medarbejdere og studerende rejser hen på ferie. AU er imidlertid forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejds- og studiemiljø for alle på AU.

Hvis en medarbejder foretager en ikke-nødvendig rejse i et ’rødt’, ’orange’ eller ’gult’ land/område grundet COVID-19, skal du være opmærksom på og følge sundhedsmyndighedernes krav om isolation og test efter ankomst til Danmark, før du igen kan komme på campus. Se hvem der skal testes og i isolation efter hjemrejse. Dokumentation skal kunne fremvises på forespørgsel. Ved selvisolation eller sygdom gøres opmærksom på følgende:

  • For medarbejdere vil perioden i selvisolation som udgangspunktet være uden løn, med mindre du – efter aftale med din leder – kan arbejde hjemmefra i perioden.
  • Hvis du som medarbejder bliver syg med COVID-19, kan der være tale om selvforskyldt sygdom. I den situation vil der som udgangspunkt være tale om lovligt forfald, men du vil ikke have ret til løn under sygdom.

Læs mere på www.medst.dk.

Forsikringsforhold

Som medarbejder på Aarhus Universitet er du under tjenesterejser omfattet af Statens Tjenesterejseforsikring, som administreres af Europæiske. Europæiske har udarbejdet en hjemmeside med information om, hvordan du er dækket.

Hvis du ikke er taget hjem
Såfremt din leder har beordret dig hjem til Danmark, men du har valgt ikke at følge ledelsens beslutning om at afslutte en tjenesterejse og rejse retur til Danmark med det samme (eller så snart det har været rejsemæssigt muligt), vil rejsen overgå til at være en privat rejse, fra tidspunktet hvor en returrejse til Danmark har været mulig. Alle udgifter under det videre ophold anses som private udgifter, og vil dermed skulle privatdækkes, lige som du ikke længere vil være dækket af tjenesterejseforsikringen og dermed selv har ansvaret for at tegne en privat rejseforsikring.

Hvis du rejser til dit hjemland 
Hvis du med ledelsens godkendelse og på grund af COVID-19 rejser til dit hjemland (andet end Danmark) og arbejder derfra/hjemmefra, er der tale om en privat rejse og ikke en tjenesterejse. Du er således ikke dækket af universitetets tjenesterejseforsikring under rejsen. Det anbefales, at du selv tegner forsikring. Du skal desuden kontakte IT-supporten på AU for at få hjælp til korrekt adgang til AU’s systemer.

Har du konkrete spørgsmål til rejseforsikringen, som ikke besvares på Europæiskes hjemmeside, kan du kontakte Anja Sandholt Hald asa@au.dk.

Social sikring

Udbetaling Danmark og Beskæftigelsesministeriet vurderer, at du beholder din sociale danske sikring, selvom du i en periode arbejder langt mere hjemmefra i dit hjemland end normalt. Der skal derfor ikke søges særlige aftaler efter artikel 16 for at få fastslået, hvilket land der har den sociale sikring. Du bevarer din danske sociale sikring uagtet, hvor meget du arbejder hjemmefra i perioden, hvor regeringen har sendt de offentligt ansatte hjem og rådet private virksomheder til at sende de medarbejdere hjem, som kan arbejde hjemmefra. Udgangspunktet er derfor, at den sociale sikring i Danmark bevares under hele den ekstraordinære periode, hvor du arbejder hjemme fra bopælen på regeringens anbefalinger.

Hvis du i denne ekstraordinære periode har en A1-attest under artikel 13 eller en Øresundsaftale, der udløber og skal søge en forlængelse, skal du søge med den procentfordeling, der under normale omstændigheder er aftalt. Du skal altså ikke ændre din procentfordeling, fordi du nu har en periode med 100 % hjemme. Man skal søge fuldstændigt, som man plejer, og se bort fra denne ekstraordinære situation, hvor du arbejder langt mere i bopælslandet.