Rejser og udlandsophold

Rejseaktivitet 

Al unødvendig rejseaktivitet for medarbejdere og studerende er indstillet - både indlandsrejser og rejser til udlandet.

Har du planer om udlandsophold og anden rejseaktivitet i den kommende tid, og har du spørgsmål i den forbindelse, skal du kontakte din nærmeste leder.

Aarhus Universitet følger Udenrigsministeriets retninglinjer. 

Læs i øvrigt om forsikringsforhold ifm. rejser herunder.  


Forsikringsforhold

Som medarbejder på Aarhus Universitet er du under tjenesterejser omfattet af Statens Tjenesterejseforsikring, som administreres af Europæiske. Europæiske har udarbejdet en FAQ med de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med coronavirus og kan læses her.

Hvis du ikke er taget hjem
Såfremt din leder har beordret dig hjem til Danmark, men du har valgt ikke at følge ledelsens beslutning om at afslutte en tjenesterejse og rejse retur til Danmark med det samme (eller så snart det har været rejsemæssigt muligt), vil rejsen overgå til at være en privat rejse, fra tidspunktet hvor en returrejse til Danmark har været mulig. Alle udgifter under det videre ophold anses som private udgifter, og vil dermed skulle privatdækkes, lige som du ikke længere vil være dækket af tjenesterejseforsikringen og dermed selv har ansvaret for at tegne en privat rejseforsikring.

Hvis du rejser til dit hjemland
Hvis du med ledelsens godkendelse og på grund af Covid-19 rejser til dit hjemland (andet end Danmark) og arbejder derfra/hjemmefra, er der tale om en privat rejse og ikke en tjenesterejse. Du er således ikke dækket af universitetets tjenesterejseforsikring under rejsen. Det anbefales, at du selv tegner forsikring. Du skal desuden kontakte IT-supporten på AU for at få hjælp til korrekt adgang til AU’s systemer.

Har du konkrete spørgsmål til rejseforsikringen, som ikke besvares på Europæiskes hjemmeside, kan du kontakte Anja Sandholt Hald asa@au.dk.

 

 

Social sikring

Udbetaling Danmark og Beskæftigelsesministeriet vurderer, at du beholder din sociale danske sikring, selvom du i en periode arbejder langt mere hjemmefra end normalt. Der skal derfor ikke søges særlige aftaler efter artikel 16 for at få fastslået, hvilket land der har den sociale sikring. Du bevarer din danske sociale sikring uagtet, hvor meget du arbejder hjemmefra i perioden, hvor regeringen har sendt de offentligt ansatte hjem og rådet private virksomheder til at sende de medarbejdere hjem, som kan arbejde hjemmefra. Udgangspunktet er derfor, at den sociale sikring i Danmark bevares under hele den ekstraordinære periode, hvor du arbejder hjemme fra bopælen på regeringens anbefalinger.

Hvis du i denne ekstraordinære periode har en A1-attest under artikel 13 eller en Øresundsaftale, der udløber og skal søge en forlængelse, skal du søge med den procentfordeling, der under normale omstændigheder er aftalt. Du skal altså ikke ændre din procentfordeling, fordi du nu har en periode med 100 % hjemme. Man skal søge fuldstændigt, som man plejer, og se bort fra denne ekstraordinære situation, hvor du arbejder langt mere i bopælslandet.