Retningslinjer for coronapas

Studerende, medarbejdere og besøgende på AU, skal i henhold til myndighedernes retningslinjer kunne fremvise et gyldigt coronapas, når de møder fysisk frem på universitetet.

Er du i tvivl om, hvornår dit coronapas er gyldigt, hvem der er undtaget fra at fremvise coronapas, og hvilken dokumentation der skal fremvises for et gyldigt coronapas, kan du se reglerne for coronapas på coronasmitte.dk

AU følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvornår du bør gå i selvisolation. Hvis du er smittet, vil dit coronapas først være ”grønt” 11 dage efter, du er testet positiv. Hvis du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, kan du læse her, hvordan du skal forholde dig som medarbejder og studerende

Find et COVID-19-testcenter

Se en oversigt over offentlige COVID-19-testcentre på coronasmitte.dk

Dokumentation skal kunne forevises på forespørgsel

Studerende, gæster og andre personer med tilknytning til AU skal være parate til at fremvise relevant dokumentation ved stikprøvekontrol, som gennemføres af universitetets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab.

Som vært har man ansvar for at orientere besøgende om retningslinjer for coronapas.

Medarbejdere kan forvente, at der foretages stikprøvekontrol. Det er nærmeste leders ansvar at sikre, at det sker. Det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der opfordrer til, at universitetet følger op med kontrol af coronapas.

For at leve op til myndighedernes krav om coronapas og for at sikre et trygt studie- og arbejdsmiljø vil studerende, medarbejdere, gæster og andre personer med tilknytning til Aarhus Universitet, blive bedt om at forlade campus, hvis de ikke kan fremvise gyldigt coronapas.